Komunální volby 2018

Město pro rodinu – rodina pro město

sdružení nezávislých kandidátů, Nové Strašecí

Naši kandidáti: Jan Bureš, Eliška Kodyšová, Jan Bechyně, Lenka Doležalová, Zdeněk Dundr, Daniela Kalistová, Jan Kleindienst, Lenka Auerswaldová, Zdeněk Doležal, Peter Kodyš, Gabriela Horáková, Ondřej Kinkal, Tereza Slavíková, Kamila Šandová, Věra Nedvědová, Jakub Bechyně, Stanislava Sedláčková, Radim Rybáček, Hedvika Doubravská, Alena Roubíčková, Jiřina Kinkalová.


 

Máme rádi Strašecí

Chceme, aby Nové Strašecí bylo příjemným místem pro život. Pro život rodiny a jejích členů všeho věku, od dětí po seniory. Posledních osm let jsme měli příležitost podílet se na vedení města a být motorem řady pozitivních změn. V započaté práci budeme v případě Vaší podpory v nastávajících komunálních volbách s chutí pokračovat.

Jsme zkušený a soudržný tým lidí rozličných profesí, zkušeností a kvalifikací, kterým dění v našem městě leží na srdci a neváhají věnovat se práci pro město i ve svém volném čase. Ať už jde o práci v komisích rady města, ve výborech zastupitelstva nebo na našich pravidelných schůzkách, na kterých diskutujeme dění ve městě a dělíme se o podněty a názory k fungování města.

Rozum, cit a výsledky

Dobré úmysly a nadšení jsou základním předpokladem, ale jenom to nestačí. Vždy je třeba najít způsob realizace vytyčených záměrů – říci jak a hlavně za co. Aby se dostavily výsledky, je třeba mít schopnosti, zkušenosti a rozum v hrsti.

Během našeho působení ve vedení města jsme dávali věci do pohybu a dotahovali je do konce. Naši zástupci ve vedení města – místostarostka Libuše Vosátková, radní Jan Bechyně a Jan Bureš – byli iniciátory i motory mnoha realizovaných pozitivních změn.


Je radostí si připomenout, co se během posledních let podařilo:

 • rekonstrukce 7 ulic za celkem 33 miliónů korun
 • zateplení tří významných městských budov – jídelna, BIOS, poliklinika
 • zateplení všech čtyř mateřských školek celkem za 40 miliónů korun
 • rekonstrukce a přístavba základní školy za více než 100 miliónů korun realizovaná díky získání dotace ve výši 90 milionů korun
 • rekonstrukce střechy historické radnice (ZUŠ) za 4 milióny korun
 • komplexní regenerace městské zeleně a městského parku u kaple sv. Isidora
 • rekonstrukce chodníků a opravy komunikací
 • dvě nová parkoviště a nové autobusové zastávky
 • dokončení kanalizace v části města za 15,7 miliónu korun, zejména v Pecínově
 • kanalizace v hodnotě 27 miliónů získána zpět do majetku města
 • nové víceúčelové sportovní hřiště u Křivoklátského sídliště
 • zlevnění cen tepla pro obyvatele bytů, zavedení svozu bioodpadu a kovu
 • zapojení občanů do rozhodování o důležitých projektech

Možná Vás napadá mnoho dalších věcí, které by šlo změnit k lepšímu. Věřte, že nás také. A právě k tomu bude příležitost v dalších nejméně čtyřech letech.


Jít k volbám má smysl

 • Výsledky komunálních voleb ovlivní život v našem městě v nadcházejících letech.
 • Váš hlas má velkou váhu – mnohonásobně vyšší, než v jakýchkoli jiných volbách.
 • Byla by škoda promarnit příležitost ovlivnit život v našem městě.
 • Pomozte svým hlasem udržet tempo rozvoje Nového Strašecí v dalším období.

Mezi naše témata pro další čtyři roky mimo jiné patří:

 • Strašecí ještě hezčí – další nové chodníky a silnice, další revitalizace městských objektů a zeleně
 • Rozvoj města bude koncepční – městský architekt poradí s rozvojem náměstí i celého města
 • Investice do Texasu – pokračování revitalizace Křivoklátského sídliště
 • Což takhle koupaliště – studie proveditelnosti vybudování koupaliště i bazénu blízko centra
 • Střecha nad hlavou je základ – výstavba bytů na podkladě již připravovaného projektu
 • Konec jímek v Nádražní i jinde – dostavba kanalizace a čističky
 • Kdo třídí, platí méně – podpora chytrého třídění odpadu
 • Veřejný prostor pro všechny – další místa pro setkávání, odpočinek, hřiště
 • Město pro všechny generace – pozornost potřebám seniorů
 • Ne halám u rozhledny – výstavba skladů v průmyslové zóně není přínosem

Libuše Vosátková

Libuše Vosátková

„Strávila jsem dvanáct let v zastupitelstvu a osm let ve funkci místostarostky. Nyní se těším na roli babičky na plný úvazek. Sdružení Město pro rodinu, jehož součástí jsem snad od jeho vzniku, má i nadále mou plnou podporu, důvěru a hlas v nadcházejících volbách.“

RNDr. Libuše Vosátková,

místostarostka města a radní za MPR-RPM


Vladimír Sochor

Vladimír Sochor

„Byl jsem v roce 2002 u vzniku sdružení Město pro rodinu a i teď se cítím jeho součástí. Jsem rád, že stále jde za svým cílem, že neustále usiluje o zlepšení života v našem městě. Těší mě, že je za ním tolik výsledků.“

Ing. Vladimír Sochor,

jeden ze zakladatelů a bývalý zastupitel za MPR-RPM


Představujeme naše kandidáty:

 1. Ing. Jan BUREŠ, jednatel společnosti
 2. PhDr. Eliška KODYŠOVÁ, Ph.D., ředitelka dobročinné organizace podporující rodiče v tísni
 3. Ing. Jan BECHYNĚ, bankovní manažer
 4. MUDr. Lenka DOLEŽALOVÁ, lékařka
 5. Ing. Zdeněk DUNDR, vedoucí údržby
 6. Mgr. Daniela KALISTOVÁ, učitelka
 7. Dr. Ing. Jan KLEINDIENST, vedoucí centra umělé inteligence
 8. Mgr. Lenka AUERSWALDOVÁ, učitelka
 9. Doc. RNDr. Zdeněk DOLEŽAL, Dr., fyzik, vysokoškolský pedagog
 10. RNDr. Peter KODYŠ, CSc., fyzik, vysokoškolský pedagog
 11. Gabriela HORÁKOVÁ, analytička bankovních procesů
 12. Bc. Ondřej KINKAL, manažer projektů
 13. Mgr. Tereza SLAVÍKOVÁ, produktová manažerka
 14. Kamila ŠANDOVÁ, DiS., podnikatelka
 15. Ing. & Bc. Věra NEDVĚDOVÁ, lektorka angličtiny
 16. Jakub BECHYNĚ, student
 17. Stanislava SEDLÁČKOVÁ, elektromechanička
 18. Mgr. Radim RYBÁČEK, marketingový manažer
 19. Ing. Hedvika DOUBRAVSKÁ, zemědělská inspektorka
 20. MUDr. Alena ROUBÍČKOVÁ, lékařka
 21. Mgr. Jiřina KINKALOVÁ, ředitelka ZUŠ