Medailonek: Ondřej Kinkal

Ondřej je charismatický mladý muž s otevřeným srdcem. Pracoval v ZUŠ jako učitel hry na klasickou i elektrickou kytaru. Hraje v několika hudebních uskupeních.

V uplynulých letech nám zprostředkovával kvalitní hudební zážitky. Jeho zásluhou jsme si mohli v našem městě užívat vystoupení muzikantských kapacit v hudebním klubu  Music Pub ROH.

Ondřej rád cestuje, miluje výtvarné umění, divadlo a psy.