Stavební úpravy ZUŠ (krov, střešní krytina)

Odbor investic na základě usnesení Rady města č. 818 ze dne 23. 1. 2017 zpracoval Výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy ZUŠ (krov, střešní krytina). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle oceněného soupisu prací … Pokračovat ve čtení

Výměna oken v bytovém domě č. p. 646, ul. J. Šotky, Nové Strašecí

Odbor investic MěÚ provedl, v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku – Výměna oken v bytovém domě č.p. 646, ul. J.Šotky, Nové Strašecí.O zpracování cenové nabídky bylo požádáno šest firem Žádost o zpracování … Pokračovat ve čtení

Přívětivý úřad obcí II. typu 2016

Od roku 2016 Ministerstvo vnitra pořádá soutěž Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti úřadů vůči občanům. Sledují se taková kritéria, jako počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový systém, sledování obslužnosti přepážek, webové formuláře … Pokračovat ve čtení