Programové prohlášení koalice ČSSD a MPR-RPM 2014-2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

pro Nové Strašecí na období 2014 – 2018


Preambule

Programové prohlášení pro Nové Strašecí je dokument, který vyjadřuje vůli zastupitelů z volebních uskupení ČSSD a Město pro rodinu – rodina pro město prosazovat společné cíle v zastupitelstvu a radě města Nové Strašecí.

 

Programové prohlášení koalice ČSSD a MPR-RPM

 

Strategický plán rozvoje města – plán dlouhodobých investic

 • Dokončit nový územní plán.
 • Prosazovat konsolidaci vodárenského majetku kanalizací
 • Pokračovat v budování veřejné kanalizace.
 • Pokračovat v koncepční správě a rozvoji městských teplárenských zařízení.
 • Pokračovat v opravě chodníků a komunikací.
 • Provést koncepční úpravy náměstí po diskusi s občany.

Kvalitní školství

 • Vytvářet podmínky pro efektivní využití kapacity školní budovy s ohledem na demografický vývoj a zajištění provozních potřeb základní školy i gymnázia.
 • Postupně rozšířit kapacitu školní družiny a zvýšit počet míst ve školkách v návaznosti na demografický vývoj.
 • Podporovat střední školství v Novém Strašecí a ZUŠ
 • Vyhledávat možnosti získání dotačních titulů na rozvoj škol a školských zařízení.

Podpora vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost

 • Podporovat vzdělávání dospělých a seniorů.
 • Podporovat činnost městské knihovny

Životní prostředí

 • Rozvíjet nastavený systém sběru a třídění odpadů. Rozšířit tento systém o svoz bioodpadů.
 • Svěřit správu péče o zeleň do rukou kvalifikovaného odborníka.
 • Aktualizovat městskou vyhlášku ohledně vlastnictví psa a zpřísnit pokuty za znečišťování města psy.
 • Spolupracovat se školami a školskými zařízeními na ekologické výchově
 • Věnovat soustavnou pozornost čistotě města.

Podpora volnočasových aktivit a s tím související infrastruktura

 • Podporovat kulturní a sportovní aktivity občanů města pomocí grantů.
 • Rozšířit nabídku zázemí pro volnočasové aktivity.
 • Zabývat se personální koncepcí, využitím a rekonstrukcí NKC.
 • Zřídit veřejný registr podpory z grantů.
 • Vytvářet podmínky pro podporu kvalitního života rodin

Transparentní hospodaření

 • Zveřejňovat rozpočet v maximálně detailní podobě.
 • Ustanovit dozorčí radu TSNS

Bezpečnost

 • Zkvalitnit pokrytí města bezpečnostními kamerami
 • Preventivní opatření proti kriminalitě
 • Zefektivnit práci městské policie

Senioři

 • Podporovat dobrovolnickou činnost v Domově seniorů a Domě s pečovatelskou službou.
 • Řádně a systematicky pečovat o městský mobiliář.
 • Podporovat aktivity pro seniory

Úřady

 • Veřejně projednávat zásadní koncepční záměry města formou diskusí
 • Zefektivnit veřejnou správu (sledovat vstřícnost a odbornost úředníků, věnovat pozornost připomínkám občanů k práci Měú).

Zdraví

 • Pokračovat v důsledném uplatňování zákazu konzumace alkoholu a návykových látek mladistvými, podpořit spolupráci školy, městské policie, odborníků v oblasti protidrogové prevence.
 • Pokračovat v udržení kvalitní zdravotní péče ve městě spoluprací s nemocnicemi v Rakovníku i Kladně a s ambulantními lékaři.
 • Pokračovat v instalování bezbariérových přístupů do městských objektů

Jan Bechyně, Jan Bureš, Jan Kleindienst, Eliška Kodyšová, Libuše Vosátková

Jana Bláhová, Jiří Bouček, Karel Filip, Martin Hrbek, Karel Kestner, Vladimír Kozel, Miroslav Špička, Richard Spiegl


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..