Zastupitelé 2018

Zastupitelé sdružení 2018

Sdružení Město pro rodinu – rodina pro město (MPR) je zastoupeno čtyřmi zastupiteli z celkového počtu 21 zastupitelů Nového Strašecí. V pořadí dle kandidátní listiny jsou představeni na této stránce.


Jan BUREŠ

Jan BUREŠ

Ing. Jan Bureš, programátor – analytik

Zastupitel za naše sdružení od roku 2006. Radním města od roku 2010. Více jak 7 let byl také druhým jednatelem městské organizace Technické služby. Věnuje se celé řadě činností, mezi které lze např. zmínit problematiku kanalizace, odpadové hospodářství, tepelné zásobování. Pracuje také celou řadu let v rodinném podniku, jehož obchody můžete nalézt jak na náměstí, tak v blízkém okolí náměstí. Rád neustále něco doma a v práci buduje. Věnuje se ale třeba i programování a správě internetového obchodu.

Eliška Kodyšová

Eliška KODYŠOVÁ

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., ředitelka dobročinné organizace podporující rodiny

Zastupitelka za MPR-RPM od roku 2014, v letech 2010-2018 předsedkyně komise pro školství a rodinu ve městě. V tomto volebním období má nad rámec své funkce v zastupitelstvu na starosti i podporu rodin a spolkové činnosti, zejména sociální fond a městské granty. Je hlavní autorkou Plánu rodinné politiky a jako zastupitelka usiluje o to, aby se rodinám ve městě lépe nejen bydlelo a chodilo, ale i pečovalo o ty, kteří to potřebují: o děti a seniory.

Jan BECHYNĚ

Jan BECHYNĚ

Ing. Jan Bechyně, bankovní manažer

Zastupitel za MPR-RPM od roku 2002. Mnoho let se zabývá rozpočtem města, v letech 2002-2006 byl předsedou Finančního výboru. Oblast rozpočtu má nyní na starosti jako radní. Několik generací skautů ho spíš bude znát pod přezdívkou Bobr – patří totiž mezi nejdéle sloužící vedoucí 1. skautského oddílu v Novém Strašecí.

Jan KLEINDIENST

Jan KLEINDIENST

Dr. Ing. Jan Kleindienst, vedoucí výzkumného centra

Jeho prioritou je město přátelské jeho občanům i návstěvníků, využití zpětné vazby od občanů k lepšímu řízení města, a organický rozvoj městské výstavby ve spolupráci s architektem. Profesí informatik vidí rezervy v digitalizaci úřadu (téma Komise pro informatiku) a konsenzuálně dohodnutém strategickém směrování města (téma Komise pro strategický rozvoj). Jako konkrétní cíl svého působení v zastupitelstvu vidí ve větším zapojení moderních technologií do veřejné správy (např. chatboty), účast aktivních občanů v komisích a výborech, a posílení komunitního a přírodního akcentu Nového Strašecí například vybudováním přírodního koupaliště či bazénu v širším centru města.