Nálada na Ladě 2019 aneb: Příroda kolem nás

Kdy: neděle 6. října 2019 14:00 – 18:00 hodin

Lada (louka mezi Pecínovem a ČLUZ)

A zase, jako každý rok, soutěže, kvíz s otázkami, skákání, běhání, buřtíky, kofola…, snad nám moc nezaprší…

Nezapomeňte si doma své draky! Hrneček na čaj sebou!

Všechny Vás dědečky, babičky, maminky, tatínky, děti i vnoučata srdečně zveme!

Fotky budou po akci zde.

Nálada na Ladě 2021 aneb: Obrazy z dejin národa českého

Kdy: sobota 9. října 2021 14:00 – 17:00 hodin

Lada (louka mezi Pecínovem a ČLUZ)

A zase, jako každý rok, soutěže, kvíz s otázkami, skákání, běhání, buřtíky, kofola…, snad nám moc nezaprší…

Nezapomeňte si doma své draky! Hrneček na čaj s sebou!

Všechny Vás dědečky, babičky, maminky, tatínky, děti i vnoučata srdečně zveme!

Fotky budou po akci zde.

Městský architekt je důležitý!

Rada města na svém zasedání 9.června 2021 rozhodla neprodloužit smlouvu se současným architektem ing. Tučkem, takže v tuto chvíli je naše město po čtyřech letech bez městského architekta. Toto rozhodnutí jsme na jednání rady nepodpořili a hodnotíme je jako velmi nešťastné. Považujeme za důležité sdělit veřejnosti, že MPR bylo s působením ing. arch. Tučka spokojeno, vážili jsme si jeho erudovaného názoru a nadhledu při spolupráci na rozvojových a strategických aktivitách města. Je nám velice líto, že k této situaci došlo. Budeme usilovat o brzké vyhlášení nového výběrového řízení na městského architekta. Zároveň navrhujeme pověřit osobu ing. arch. Tučka jakožto současného architekta vykonáváním role městského architekta do té doby než bude vybrán nový městský architekt.