Nálada na Ladě 2019 aneb: Příroda kolem nás

Kdy: neděle 6. října 2019 14:00 – 18:00 hodin

Lada (louka mezi Pecínovem a ČLUZ)

A zase, jako každý rok, soutěže, kvíz s otázkami, skákání, běhání, buřtíky, kofola…, snad nám moc nezaprší…

Nezapomeňte si doma své draky! Hrneček na čaj sebou!

Všechny Vás dědečky, babičky, maminky, tatínky, děti i vnoučata srdečně zveme!

Fotky budou po akci zde.