Rekonstrukce tepelného hospodářství ve mšeckém sídlišti

V únoru byla zahájena rekonstrukce tepelného zásobování ve mšeckém sídlišti v ceně 3 miliony Kč. Předmětem rekonstrukce je instalace tří objektových předávacích stanic (POS), rekonstrukce tepelných rozvodů a části elektrických rozvodů. POS budou instalovány do dvou bytových domů a do haly BIOS. Zařízení dle aktuálních potřeb dodává teplo jednak pro vytápění, jednak pro spotřebu do jednotlivých domácností (kuchyně, koupelna).

Rekonstrukcí dojde k zefektivnění výroby tepla a ke snížení tepelných ztrát. Tento systém dodávky tepla byl již instalován v bytovém době v Křivoklátském sídlišti a v loňském roce v bytovém době v Zahradní ulici. Rádi bychom rekonstrukcích pokračovali, nalezneme-li shodu jednotlivých společenství vlastníků bytových domů. Změna dodávky tepla je natolik zásadní, že nelze přepojit třeba jen jeden bytový dům.

11.02.2019, Jan Bureš, místostarosta (MPR-RPM)

Sociální fond pro děti a mladistvé – jak může pomoci?

Na návrh našeho sdružení město založilo sociální fond, jehož cílem je finančně pomoci rodičům, kteří si nemohou dovolit svým dětem pořídit běžné věci – brýle, pobyty v lázních, léky či třeba jen zaplatit školní výlet. Všechny děti by totiž měly prožít hezké dětství, bez ohledu na to, v jak obtížné situaci se ocitla jejich rodina.

Kdo může žádat?

Žádat mohou rodiče dětí do dovršení 19 let věku. Podmínkou je, aby děti měly trvalé bydliště v Novém Strašecí. Fond je určen zejména pro rodiny, které jsou v obtížné situaci a bez podpory města by si danou péči, pomůcku či školní akci nemohly dovolit zaplatit.

Na co lze žádat?

Žádat lze zejména na zdravotní péči či pomůcky, které nepokrývá zdravotní pojištění (léky a léčebné pomůcky, kompenzační pomůcky či léčebné pobyty).

Fond přispívá i na účast na školních výletech či jiných školních sportovních či vzdělávacích akcích (např. lyžařské výcviky).

Další informace lze nalézt na webových stránkách města (záložka RADNICE, odkaz vlevo Sociální fond).

11.02.2019, Eliška Kodyšová, zastupitelka (MPR-RPM)