Nové Strašecí má svého městského architekta

Jedním z výsledků činnosti Komise pro revitalizaci Komenského náměstí a přilehlých ulic je i úspěšné ukončení výběrového řízení na nově zřízenou pozici městského architekta. Zřízení pozice městského architekta bylo jedním z programových bodů MPR a jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem, který přinese koncepční přístup k prováděným opravám a rekonstrukcím veřejných prostor i k nově budovaným stavbám.
Ing. Zdeněk Dundr, předseda komise

Studentské návrhy úprav náměstí

Jak jsme vás již dříve informovali, studenti urbanistiky ČVUT Praha zpracovali v rámci semestrální práce návrhy architektonického řešení Komenského náměstí. Tyto návrhy byly zpracovány na základě zadání a podkladů, které připravila komise pro revitalizaci Komenského náměstí a přilehlých ulic, kterou aktivně podporuje naše sdružení MPR.

Návrhy budou 20.6.2018 předány zástupcům Komise a následně představeny veřejnosti a hodnoceny jak odbornou porotou tak i širokou veřejností. O možnostech seznámení se s návrhy a jejich hodnocení vás budeme informovat.
Ing. Z. Dundr, předseda komise

Průzkum spokojenosti občanů města probíhá!

Chcete pochválit vedení města za změny? Nebo naopak – máte úplně jiný názor? Opomíjí radnice Vaši čtvrť nebo ulici?
Vyjádřete své názory v anketě, kterou najde každý ve schránce. Zajímají nás Vaše názory!
Anketu lze také vyplnit elektronicky zde
Uzávěrka je 20.5.2018

Výsledky minulých ročníků jsou na stejné adrese.