Náměstí očima studentů

Zastupitelstvo města na posledním jednání konaném 21. září 2017 odsouhlasilo předložené návrhy komise pro revitalizaci Komenského náměstí a přilehlých ulic.

Co se chystá?

  1. V listopadu proběhne sčítání vjíždějících automobilů a statistické vyhodnocení využití parkovacích míst na náměstí a přilehlých parkovištích.
  2. Komise následně osloví studenty urbanistiky ČVUT Praha, kteří by měli v rámci semestrální práce zpracovat návrhy architektonického řešení náměstí.
  3. Návrhy studentů budou následně představeny veřejnosti a hodnoceny odbornou porotou.

Činnost komise aktivně podporuje naše sdružení MPR.

Zdeněk Dundr, předseda komise pro revitalizaci Komenského náměstí a přilehlých ulic.

 

Večerníčková Nálada

Předposlední zářijová neděle byla tak trochu deštivá. Odpoledne však déšť
téměř ustal a na Ladě jsme se sešli s Vámi a Vašimi dětmi. Desítky
soutěžících si přišly v doprovodu svých rodičů i prarodičů užít letošní
Náladu, tentokrát večerníčkovou. Letos Vás provázeli známí hrdinové z
pohádek. Co s nimi děti zažily? Ferdovi měly pomoci se stěhováním mravenčích
vajíček, myška prověřila jejich čich. U maxipsa Fíka si vyzkoušely skočit
pro noviny a u Rumcajse se pochopitelně střílelo. Praktické dovednosti pak
děti předvedly, když převážely dříví a přehrabávaly seno zpátky tam, kam
patří – tam, kde je Krakonošovo. Pat a Mat jim se zodpovědností jim tolik
vlastní svěřili zatloukání hřebíků i vrtačku! A komu se podařilo objevit i
rybníček Brčálník, měl možnost vylovit pár ryb. Pro všechny byly v závěru
připraveny muffiny, pečený čaj, limonáda, ale i tradiční buřty a těsto na
„pečení hadů“.

Děkujeme, že jste přišli a těšíme se za rok zas!

Kdo se chce podívat na fotky, má možnost zde.

Vaše Město pro rodinu a Tereza