Medailonek: Eliška Kodyšová

Co dělá pro město: Eliška je aktivní členkou zastupitelstva za naše sdružení a předsedkyní komise pro školství a rodinu. Její úsilí je proto zaměřeno především na oblast spolupráce školy a rodiny. Díky Elišce a jejímu úsilí se například podařilo překonat období nedostatečné kapacity školní družiny zřízením Dětského klubu, který se pro mnohé rodiče stal východiskem ze situace, kdy v družině nebylo místo ani pro strašecké třeťáky. Eliška také pomohla tomu, aby se Strašecí stalo Obcí přátelskou rodině, a usilovala i o to, aby dětem lépe chutnalo jídlo ve školní jídelně.


Co dělá v práci: Od roku 2016 je Eliška ředitelkou neziskové organizace Aperio, která je zaměřena na pomoc a poradenství rodinám v různých situacích – návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, sladění pracovního a rodinného života. Eliška, profesí psycholožka, se zaměřuje především na podporu rodičů, kteří zůstanou na výchovu dětí sami bez pomoci partnera či partnerky. Věří, že rodičovství je přirozené, ale může být i náročné, pokud nám nepřejí okolnosti. Každé dítě si zaslouží, aby jeho rodiče měli k péči o ně co nejpříznivější podmínky a podporu státu i obce.

Vyprávět o své práci a o poslání Aperia jste ji mohli slyšet v několika televizních a rozhlasových pořadech, např. v pořadu Host Radiožurnálu s Lucií Výbornou či v pořadu České televize Otisky doby a několika vysíláních pořadu Sama doma (a ješte zde). V rámci své práce se letos angažuje zejména za to, aby měly všechny maminky po rodičovské pro své dítě místo ve školce. Nedávno o tom diskutovala např. v pořadu Duel se senátorem Jiřím Růžičkou.


… a něco navíc: Se svým mužem a třemi dětmi vždy rádi využijí příležitost k poznávání cizích i domácích krajů, nejlépe, pokud je spojené se stanováním v kempech.

Protože je náruživou čtenářkou, potkáte ji nejspíš v knihovně – v oblibě má zejména britské autorky, počínaje Jane Austen a A. S. Byatt konče. Od svých dětí si ale ráda půjčí i knihy od jejich oblíbených autorů: třeba Ricka Riordana, Johna Greena či Neila Gaimana.

Přečtěte si rozhovor s Eliškou.