Medailonek 2018: Jan Bechyně

Co dělá pro město: Honza se již osmým rokem podílí na vedení města coby radní. Jeho kompetence se týká především rozpočtu města – spolupodílel se na jeho přípravě a sleduje jeho průběžné naplňování a čerpání. Za zásadní považuje realistické plánování příjmů a výdajů města. To znamená smysluplné výdaje podpořit dotacemi, aby bylo možné jednat rychle a nečekat na dotace tam, kde je třeba urgentně reagovat na potřeby občanů. Za prioritu považuje dokanalizování města a výstavbu nové čističky. Jako zásadní téma vnímá zvyšování kvality bydlení především obyvatel sídlišť, a to včetně dostačujících parkovacích kapacit. Je členem Komise pro problematiku sídlišť. Za úspěch v této oblasti považuje vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Křivoklátském sídlišti nebo revitalizaci parku u kaple sv. Isidora.


Co dělá v práci: Honza pracuje v bankovním sektoru jako regionální manažer investičních produktů. Vede tým kolegů z celé ČR. Cílem jeho práce je především neustálé zvyšování odborných znalostí poradců a bankéřů, ale i rozvoj znalosti v oblasti práce s aplikacemi. S tím je spojena jeho častá účast na regionálních, oblastních i týmových poradách.


… a něco navíc: V roce 1990 se stal jedním ze zakladatelů Junáckého střediska Nové Strašecí. Dlouhá léta vedl 1. skautský oddíl Mušketýři, jehož členem je i dnes. Téměř 19 let byl tanečníkem strašeckého folklórního souboru Čtyřlístek, z toho víc než 10 let byl organizačním vedoucím jeho taneční složky. Velmi rád se věnuje práci na zahradě a kutilství. Rekreačně se věnuje řadě sportů jako fotbal, florbal, nohejbal, v zimě sjezdovému lyžování i běhu na lyžích. S ženou Lenkou mají dva dnes již dospělé syny.

Přečtěte si rozhovor s Honzou.