Vyjádření radního za MPR Jana Bureše k příspěvku “Tajemná noční rada”

Za sebe bych uvedl následující. Píšeš Pavle Nováku, že byl na posledním zastupitelstvu vznesen dotaz, jestli se nezdraží stočné. Vedení města údajně nebylo schopné na tuto otázku odpovědět.

Dotaz byl na zastupitelstvu vznesen a já jsem na něj dosti detailně odpovídal. Pro oživení paměti tedy zopakuji.

V současné době Technické služby(TSNS), které provozují městskou kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV), platí městu roční nájemné 3 mil Kč. Jedná se o cca 40% z celkové platby stočného, které platí každý občan nebo firma společnosti TSNS v rámci platby stočného. Investice do ČOV nebo kanalizace s výší stočného přímo nesouvisí. Město, resp. vlastník a investor výstavby kanalizace a ČOV nemůže zvýšit nájemné společnosti TSNS za kanalizační infrastrukturu, jak se mu zamane. Stočné, obdobně jako např. dodávka tepla, spadá do cenové regulace. Nájemné musí vycházet z plánu financování obnovy vodohospodářského majetku. V něm je stanovena hodnota ČOV a kanalizace a jsou zde stanoveny doby odepisování tohoto majetku.

Na výši stočného mají vliv i další faktory, které nedokážeme zcela ovlivnit. Pro příklad uvedu nedávný záměr ministerstva životního prostředí na razantní zvýšení poplatků za vypouštění vod. Pokud by návrh ministerstva životního prostředí prošel a byl schválen, jistě by ke zvýšení stočného došlo. A nejen u nás. Dalších faktorů je ale celá řada. Např. daň z přidané hodnoty. Do roku 1994 sazba snížené sazby 5%. V současné době 15%. Jen díky DPH se cena stočného navýšila o 10%.

Na zastupitelstvu jsem v této věci nadále opakoval informaci, která už byla několikrát dříve na zastupitelstvu řečena. Město si bude muset vzít v souvislosti s touto akcí investiční úvěr. Ten bude splácen i z nájemného, které platí TSNS za pronájem kanalizací a ČOV. (ony 3 mil ročně.) Nelze teď říci, jak bude úvěr vysoký, protože ještě není známa částka, za kterou se bude kanalizace a ČOV budovat. U investičního úvěru bude důležitým faktorem především délka jeho splácení. (kratší doba splácení=vyšší splátka, delší doba splácení=nižší splátka). Výše splátky by měla být taková, aby se splátky dotkly rozpočtu co nejméně a aby tyto splátky neohrozily další investiční záměry města. S výstavbou kanalizace budou ale i další náklady, které se budou muset realizovat. V některých ulicích výměna veřejného osvětlení včetně kabeláže, někde se bude muset zrekonstuovat chodník. Dotace na kanalizaci také nepokrývá obnovu živičného povrchu v celé šíři komunikace, což všichni v dotčených lokalitách ale očekávají.

Významným negativním faktorem ovlivňující ekonomiku odkanalizování a čištění odpadních vod jsou „černí pasažéři“. Odhalili jsme desítky nemovitostí v řádu mnoha tisíc m3, kterým byly odpadní vody čištěny zadarmo. Jejich čištění jsme platili my všichni ostatní. I díky odhalení těchto „černých pasažérů“ se zlepšila ekonomika a město jakožto vlastník kanalizace a ČOV získává více finančních prostředků. Ty pak může investovat do budování dalších kanalizací.

A v neposlední řadě dalším problémem je, že když už vybudujete veřejnou kanalizaci, tak ne všichni se na ni připojí. Pokud by vyváželi svoji jímku řádně, náklady na vyvážení mnohonásobně převyšují náklady na vybudování přípojky a na platbu stočného. Jsou i tací, kteří nevyváží jímku vůbec. A představte si, že mezi ně patří i jeden zastupitel, hlasitý kritik kroků stávajícího vedení města v oblasti dokanalizování města. Není to pokrytecké?

A to je další střípek do mozaiky, jestli se zvýší nebo nezvýší cena stočného nebo jaká bude nebo nebude částka, kterou Technické služby budou městu platit za pronájem kanalizace. Pokud se na novou veřejnou kanalizaci nikdo nenapojí nebo se napojí jen zlomek občanů, pochopitelně že bude méně peněz na splácení úvěru.

Pavle, co jsem uváděl na zastupitelstvu a opakuji i zde. Není jednoduché odpovědět na otázku, jestli se zvýší nebo nezvýší stočné. Všichni ale víme, že jsme v 21. století a čistění odpadních vod je standardem a povinností.

No a na závěr opakuji to, co jsem ti a tvým kolegům již říkal několikrát. Máte nějaké dotazy ohledně čistírny, kanalizace, stočného, atd. můžete mi zavolat. Rád se s vámi sejdu a problematiku detailně vysvětlím. Materiály k zastupitelstvu máte týden dopředu. Pokud se ti zdály nedostatečné, měl jsi nejen právo, ale i povinnost v této lhůtě požadovat doplnění. To jsi neučinil.

Jan Bureš

Původní příspěvek Pavla Nováka ze stránky www.facebook.com/pavelnovaknovestraseci zde:

TAJEMNÁ NOČNÍ RADA Na minulém zastupitelstvu koalice schválila dostavbu dvou částí kanalizace. Za 55 milionů. Měli jsme (zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov i kolegové z opozice za ODS) spoustu otázek. Nezdraží se stočné? Není lepší případně schválit dostavbu všech 7 částí? Spěchá to tolik, aby nešlo materiál dopracovat? Nikdo z vedení města na to nedokázal odpovědět. Proto jsme s kolegy byli proti. Nu.

Aniž by to komu řekli, hned ten den po zastupitelstvu si po deváté večer svolali konšelé radu. A světe div se, odsouhlasili zadávací dokumentaci na CELOU dostavbu. Schválili vyhlášení veřejné zakázky. Za bratru 150 milionů. Jako zastupitel jsem se to dozvěděl až tento týden – ze zápisu, který (naštěstí) musí vedení města zveřejnit. Nevěřím svým očím. Říkám si, má cenu na zastupitelstvo chodit?


Komentáře

Vyjádření radního za MPR Jana Bureše k příspěvku “Tajemná noční rada” — 1 komentář

  1. Honzo, k tomu jen tolik. Nechtěl jsem přesná čísla jen velmi přibližná, záměr, co bude s nájmem. Podle VÚME se zdá, že je současná hodnota, nebere mne za slovo, ČOV a kanalizace 50 + 143/-lípa a vyhlídka co není města, ale zas něco se z toho vybírat má / a nová dostavba je plánovaná na zruba 150 milionů v URSU. Takže, i kdybychom byli hodně opatrní, bude to navýšení hodnoty o 30-50% či více. Je legitimní se ptát, co bude s nájemným. Když reálně žádné výnosy navíc nebudou – a o tom se můžeme hádat , možná lepší provozní parametry nové čistírny a etc. něco udělají, ale .. .
    K Tvé teorii o povinnostech. Hlavní povinností MÚ a rady a radních je připravovat důvodové správy řádně. Máte na to aparát. Čas. Prostředky. Takže nevytýkej opozičním zastupitelům, že se snaží cupovat předkládané materiály na veřejném zasedání. Nemluvě o tom, že jsem explicitně se omluvil, že jsem neměl čas klást nějaké dotazy, protože jsem se vrátil do CŘ a NS ve středu ráno a na materiály a jejich případnou konzultaci tak měl necelé dva dny. Toto jsem připustil a také proto jsem byl v diskuzi velmi mírný a konstruktivní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.