Nové Strašecí na prahu roku 2011

Volby 2010 a co následovalo

Výsledky komunálních voleb v říjnu 2010 přinesly mnohá překvapení. Poprvé od roku 1994 nevyhrála volby ODS – s necelými 20 % hlasů skončila druhá za naším sdružením Město pro rodinu – rodina pro město (MPR-RPM, 24 % hlasů). Analýzu neúspěchu ODS z pera Terezy Slavíkové najdete na www.novestraseci.info Do voleb kandidovalo osm stran nebo sdružení, a každé získalo alespoň jedno místo v zastupitelstvu. I to přispělo k tomu, že jen deset současných zastupitelů má zkušenosti z předchozího období.

Pětice subjektů se dokázala poměrně rychle dohodnout na programových zásadách i personálních otázkách a tak ustavující zastupitelstvo mohlo 15.11.2010 zvolit starostou Karla Filipa (ČSSD) a místostarostkou Libuši Vosátkovou (MPR-RPM). V radě města dále zasedli Jan Bechyně a Jan Bureš z MPR-RPM, Richard Spiegl a Pavel Novák z ČSSD a Karel Kestner z TOP09. Priority nové koalice byly vyjádřeny v programovém prohlášení, které podepsali všichni zastupitelé za MPR-RPM, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL/SZ a sdružení Závislí.

Všechny subjekty současné koalice šly do voleb s většími či menšími výhradami ke způsobu dosavadního řízení města. Nově zvolení představitelé se proto od začátku začali snažit plnit předvolební sliby a uvádět do praxe návrhy z volebních programů. Šlo zejména o dvě oblasti.

Otevření města občanům

Občané mají jednak právo vědět, jak jimi zvolení zástupci plní své volební sliby, ale mají mít i možnost ovlivňovat svými názory dění ve městě. Předchozí vedení postupovalo stylem: zveřejníme jen to, co je nařízeno. Nově schválený jednací řád rady města (RM) tuto praxi zrušil a zavedl zveřejňování úplných zápisů z jednání RM na internetových stránkách města (bez  osobních údajů), včetně informace o tom, jak který člen rady hlasoval.

Prioritou nového vedení je zvýšení účasti občanů na rozhodování města. Proto rada vytvořila 11 komisí (poradních orgánů rady – seznam zde) a vyzvala všechny politické subjekty k podávání návrhů na členy komisí. Většina komisí již začala pracovat a připravovat materiály a návrhy pro rozhodování rady. Škoda jen, že ODS, druhá nejsilnější strana v zastupitelstvu, se na práci komisí dle vlastního vyjádření podílet nechce. Občané, které zajímá činnost jednotlivých komisí, se mohou obrátit na jejich předsedy.

Začátek jednání zastupitelstva se posunul na 18 hodin, což rozhodně ocení mnoho občanů dojíždějících denně za prací.

O otevřenosti vedení města svědčí i to, že se nebojí reagovat na výtky a kritické názory na diskusním serveru www.novestraseci.info – věc u předchozích představitelů radnice nevídaná.

Analýza hospodaření města

Rozvoj města je podmíněn dostatkem finančním prostředků. Rada se začala od počátku intenzívně seznamovat s finančními toky ve městě, hledat možnosti úspor, prověřovat výhodnost uzavřených smluv, atd. Radní byli přitom postaveni do nezáviděníhodné situace: velkou část smluv bylo nutno prodloužit či vypovědět  do konce roku 2010. Typickou ukázkou byla smlouva s TJ Sokol Nové Strašecí nebo smlouvy s MPS Kladno na odvoz odpadů: výpovědní lhůta je roční, ale začíná běžet 1.ledna roku následujícího po podání výpovědi. Takže smlouva vypovězená začátkem ledna 2011 přestává platit v roce 2013. Bylo tedy nutné se rozhodovat velice rychle. Proto rada vypověděla právě smlouvu s TJ Sokol a jednu ze smluv s MPS, v obou případech s cílem revidovat podmínky smluv. Nikdo si například nedokázal vysvětlit, proč město platí za svoz jednoho velkoobjemového kontejneru téměř dvojnásobek tržní ceny. Že by množstevní sleva? V každém případě se zdá, že v oblasti nakládání s odpady má město značné rezervy, a že větší pozornost této problematice může přinést i nemalé úspory v rozpočtu (tomuto tématu se budeme věnovat v příštím článku).

Další otázkou bylo, co udělat s rozpočtem města na rok 2011, jehož návrh byl připraven předchozím vedením. Nakonec byl schválen současným zastupitelstvem, ale jednotlivé kapitoly jsou zkoumány, a lze předpokládat úpravy formou rozpočtových opatření. Doufejme, že to bude vždy předem, a ne až  zpětně jako legalizace již učiněného výdaje (oblíbený trik minulého vedení).

Je chvályhodné, že rada při hledání úspor nevynechala ani sebe: radní si snížili odměny za vykonávání funkce o 40%, což vytvoří celkovou úsporu 210 tisíc Kč za celé volební období.

První zasedání zastupitelstva

První řádné jednání zastupitelstva se konalo 22.12. Zápis je k dispozici na stránkách města, zde jen komentář k bodu, který vyvolal bouřlivé reakce jak na jednání, tak i následně na www.novestraseci.info.

Jde o bruslení na hřišti na Kocourku. Rada v prosinci rozhodla o zalednění hokejbalového hřiště, aby mohlo být využíváno školami i veřejností k bruslení. Toto rozhodnutí bylo napadeno členy hokejbalového oddílu, kteří tvrdili, že zalednění dále poškozuje již tak špatný asfaltový povrch hřiště. Zastupitelstvo nakonec i přes hrubé vystupování některých hokejbalistů uložilo radě ještě jednou se touto záležitostí zabývat na základě dodatečných posudků o důsledcích zalednění.

Naše sdružení jednoznačně prosazuje, aby zařízení města sloužila všem občanům a ne jen úzké zájmové skupině. Zřízení ledové plochy pro děti, dospělé i školy považujeme za velice důležité. Chápeme přitom, že je nutné předejít případným škodám na majetku města.

Na celé záležitosti je velice zarážející způsob argumentace některých představitelů hokejbalového oddílu. Jde o majetek města a o jeho využití rozhodují orgány města. Obviňovat radní, že si bruslením zvyšují popularitu a tudíž prosazují své osobní zájmy na úkor hokejbalistů, je silně přitažené za vlasy. Myslíme si, že ač se rozhodnutí zastupitelstva může jevit jako výhra hokejbalistů, v budoucnu jim takovéto vystupování může spíše uškodit.

Další témata

Na pořadu jednání je několik ožehavých témat:

  • další osud zeleně ve městě je na programu komise pro životní prostředí (náměstí, projekt regenerace zeleně vypracovaný firmou Safe Trees, atd.)
  • odpadové hospodářství – také na programu komise pro životní prostředí  (lepší podmínky pro třídění,  dohled nad finančními toky )
  • kanalizace města – řeší komise pro kanalizaci (komplexní problém, zděděný z minulosti, který se v současnosti intenzívně analyzuje)
  • parkování ve městě, zejména v Křivoklátském sídlišti (řeší komise pro sídliště)

Budeme se snažit Vás o pokroku v jednotlivých  oblastech průběžně informovat na těchto stránkách 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..