PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ pro Nové Strašecí na období 2010-2014

Preambule

Programové prohlášení za nové Nové Strašecí je dokument, který vyjadřuje vůli zastupitelů z volebních uskupení Město pro rodinu – rodina pro město, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL+SZ a Závislí Nové Strašecí prosazovat společné cíle v zastupitelstvu a radě města Nové Strašecí.

Níže podepsaní zastupitelé považují získané mandáty za vůli občanů města Nové Strašecí a budou je vykonávat jako službu občanům našeho města.

Při výkonu zastupitelského mandátu mají právo hlasovat podle svého nejlepšího vědomí, budou vykonávat svůj mandát čestně a budou respektovat i odlišné názory.

 • Vedení města a městský úřad blíže občanům
  • Veřejná zasedání zastupitelstva obvykle od 18:00 hodin
  • Zápisy z rady i zastupitelstva vždy zveřejňovat na internetu
  • V radě i zastupitelstvu hlasovat po jménech a výsledky hlasování po jménech zveřejňovat
  • Veřejně projednávat zásadní koncepční záměry města formou diskuzí, připomínkových řízení, anket a besed s občany
  • Více využívat moderní informační technologie
  • Oživit činnosti komisí rady
  • Vyloučit střet zájmů
  • Zveřejňovat všechny veřejné zakázky na internetu
  • Do konce roku 2012 ve spolupráci s občany aktualizovat a dopracovat Strategický plán rozvoje města na roky 2012 až 2018
 • Hospodaření města
  • Identifikovat možné úspory a dodatečné příjmy
  • Vyhodnotit stav využití městského majetku a hledat cesty k jeho větší rentabilitě
  • Prověřit hospodaření organizací zřizovaných městem (zejména Městská sportovní zařízení, Městská policie a Městská kulturní zařízení)
  • Zprůhlednit finanční toky v organizacích Technické služby Nové Strašecí s.r.o. a Technické služby Nové Strašecí p.o.
  • Přezkoumat smluvní vztahy a závazky města
  • U všech našich záměrů zjišťovat možnost spolufinancování z fondů EU, krajských či státních dotací
 • Bezpečnost
  • Zefektivnit práci Městské policie
  • Zajistit fungování kamerového systému
  • Vyhodnotit možnost zřízení pultu centrální ochrany
  • Zvýšit bezpečnost chodců
 • Občanská společnost
  • Podporovat dobrovolné aktivity ve městě a v regionu
  • Zachovat stávající grantový systém
  • Vyváženě podporovat volnočasové aktivity
  • Postupně zřizovat bezbariérové přístupy do veřejných objektů v majetku města
  • Podporovat a rozšiřovat kulturní aktivity organizované městem a organizacemi působícími ve městě (ZUŠ, občanská sdružení a soukromé iniciativy) a zintenzivnit jejich propagaci
  • Podporovat Městskou knihovnu jako místo setkávání generací a sociálních skupin
  • Podporovat rozvoj turistického ruchu
 • Životní prostředí
  • Podporovat občanské aktivity směřující k ochraně životního prostředí
  • Rozšířit otevírací doby sběrného dvora
  • Revidovat odpadové hospodářství
  • Navýšit kapacitu kontejnerů pro tříděný odpad
  • Pravidelně navážet velkoobjemové kontejnery na určená místa
  • Prověřit projekt Regenerace zeleně
 • Školství
  • Urychleně řešit stav školní družiny
  • Zvýšit kapacitu mateřských škol
  • Vypracovat plán budoucího řešení uspořádání školy (především jídelny a šatny)
  • Prohloubit spolupráci všech místních škol s městem
 • Občanská vybavenost
  • Zabývat se změnou parkovacího systému
  • Osvobodit od placení poplatků za odpady třetí a další neplnoleté dítě v rodině
  • Stanovit jasná pravidla pro rozšiřování oblastí bytové výstavby
  • Podporovat bydlení pro seniory
  • Pokračovat ve spolupráci se Středočeským krajem na rekonstrukci Domu seniorů
  • Zachovat široké spektrum lékařské péče v našem městě

Jan Bechyně
Jan Bureš
Vladimír Hubáček
Jan Kleindienst
Libuše Vosátková
Karel Filip
Věra Matějovičová
Pavel Novák
Richard Spiegl
Karel Kestner
Miloslav Kinkal
Jiří Toužimský
Jan Špička


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..