Billa podruhé

Oblast Křivoklátského sídliště čekají asi největší změny od roku 1990, kdy byly postaveny věžáky v Topinkově ulici. Na pozemcích bývalé pily, které byly po desetiletí trnem v oku řadě občanů, se chystá výstavba.  Co nevidět se rozběhne stavba bytového domu. Sousední pozemek, o nějž má zájem zase investor stavby obchodního domu,  patří Ing. Stehlíkovi a vyvolal živou debatu na dubnovém jednání zastupitelstva. To neschválilo změnu územního plánu – stávající plán obchod rozsahu Billy a dalších přidružených obchodů nepovoluje. Naše sdružení MPR-RPM změnu nepodpořilo. 

minulém příspěvku jsme vysvětlili, proč jsme hlasovali proti. V sídlišti velký obchod určitě chybí, ale schází tam i další občanská vybavenost. Povolením obchodního domu bez dalších souvislostí bychom velmi omezili možnost rozvoje sídliště.

V následných debatách v našem volebním sdružení o možných variantách se naše pozornost soustředila na jiný pozemek, který spolu s několika dalšími vlastní také Ing. Stehlík – bývalý sad v těsném sousedství sídliště. Kdyby se ho městu podařilo získat (zcela nebo zčásti), může školka, park, případně stále chybějící parkovací místa stát třeba zde a v místě bývalé pily nechť je obchodní dům. Od dubna do současnosti se udály ale i další věci, které by měly pozitivní vliv na dopravní řešení a zásobování. Nejde jen o to, jestli obchod ano či ne. Jde také o to, aby doprava, která se zde nepochybně zvýší, zatížila místní občany co nejméně. Začlenění výjezdu z parkoviště na ulici Čsl. armády místo sídlištěm je podle našeho názoru také žádoucí (ve stávajícím řešení není). Vyjednáváním s investorem bytového domu (p. Bradáč) a společností AR auto s.r.o. se nám před krátkou dobou podařilo vyjednat směnu pozemku sousedící s vlastníkem – Ing. Stehlíkem. Investor bytového domu také přistoupil na požadavek úpravy parkování v rámci svého projektu. Otevírají se tedy nové možnosti, jak obchodní dům do dané lokality umístit. Nám jde o celkové řešení v dané lokalitě, které může být v kontextu nových skutečností mnohem lepší.

Zveřejňujeme tedy soubor požadavků, při jejichž splnění jsme připraveni podpořit změnu územního plánu a umožnit tak výstavbu obchodního domu. Jsme přesvědčeni, že jejich splněním dojde k zajištění vyššího životního standardu obyvatel sídliště. 

  1. Směna pozemků

Dojde ke směně pozemků  p.č. 309/1 a 310/1 – bývalá švestková alej (nebo její část) za jiné stavební pozemky města. Např. v lokalitě Rudská. Předmětem směny bude i pozemek p.č. 366/18 (pozemek pod komunikací U Mlýna).

(požadavek má umožnit městu dobudovat další potřebnou občanskou vybavenost, která je žádoucí a vychází z aktuálních potřeb občanů – výstavba mateřské školky, parkování, hřiště, zeleň,…).

  • Příspěvek na dětské hřiště

Investor realizující výstavbu obchodního domu přispěje finanční částkou Kč 750.000,- na dětské hřiště v Křivoklátském sídlišti.

(investor v této lokalitě disponuje veškerými inženýrskými sítěmi na hranici pozemku nebo ve velmi malé vzdálenosti. Tyto inž. sítě byly budovány z velké části z veřejných zdrojů. Poblíž obchodního domu na druhé straně vybudovala dětské hřiště společnost Lidl Česká republika s.r.o.).

  • Umístění obchodního domu

Umístění obchodního domu bude vycházet nově ze skutečnosti, že město bude vlastníkem pozemku parc. č. 310/9, 3156, 3162 a části pozemku parc. č. 310/17. Dojde k novému návrhu, jak obchodní dům v této lokalitě umístit. 

(Jsme ochotni akceptovat i skutečnost, že obchodní dům může být umístěn i na pozemcích města s tím, že dojde k majetkovému vypořádání s městem v jiné části pozemků. Prioritou nebude za každou cenu umístit obchodní dům na pozemku stávajícího vlastníka. Prioritou bude kvalitní umístění obchodního domu do dané lokality).

  • Zelená střecha

Investor na střeše obchodního centra realizuje střešní zahradu. 

(Vzhledem k velmi blízké vzdálenosti k bytovým domům chceme kvalitnější bydlení občanů v této lokalitě tím, že střecha obchodního domu nebude klasická „plechová“, ale že se střecha stane součástí zeleně. Střešní zahrada zlepšuje mikroklima v dané oblasti, snižuje hluk, snižuje prach, pomáhá lepšímu hospodaření s vodou atd.).

  • Pruh pro cyklisty, chodník, dostavba komunikace + parkovací místa

Mezi komunikací Čsl. Armády a plochou obchodního domu bude součástí realizace chodník nebo pruh pro cyklisty. Investor také dostaví obousměrnou komunikaci mezi Čsl. Armády a ul. Křivoklátská včetně veřejných parkovacích míst navazujících na tuto komunikaci – bude upřesněno při dalším jednání.

  • Podzemní parkování

Investor se bude zabývat možností vybudování parkovacích stání pod obchodním domem, které by sloužilo pro občany křivoklátského sídliště (nájemné parkování). 

                                                                                               Zastupitelé za MPR-RPM


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..