Billa podruhé

Oblast Křivoklátského sídliště čekají asi největší změny od roku 1990, kdy byly postaveny věžáky v Topinkově ulici. Na pozemcích bývalé pily, které byly po desetiletí trnem v oku řadě občanů, se chystá výstavba.  Co nevidět se rozběhne stavba bytového domu. Sousední pozemek, o nějž má zájem zase investor stavby obchodního domu,  patří Ing. Stehlíkovi a vyvolal živou debatu na dubnovém jednání zastupitelstva. To neschválilo změnu územního plánu – stávající plán obchod rozsahu Billy a dalších přidružených obchodů nepovoluje. Naše sdružení MPR-RPM změnu nepodpořilo. 

minulém příspěvku jsme vysvětlili, proč jsme hlasovali proti. V sídlišti velký obchod určitě chybí, ale schází tam i další občanská vybavenost. Povolením obchodního domu bez dalších souvislostí bychom velmi omezili možnost rozvoje sídliště.

V následných debatách v našem volebním sdružení o možných variantách se naše pozornost soustředila na jiný pozemek, který spolu s několika dalšími vlastní také Ing. Stehlík – bývalý sad v těsném sousedství sídliště. Kdyby se ho městu podařilo získat (zcela nebo zčásti), může školka, park, případně stále chybějící parkovací místa stát třeba zde a v místě bývalé pily nechť je obchodní dům. Od dubna do současnosti se udály ale i další věci, které by měly pozitivní vliv na dopravní řešení a zásobování. Nejde jen o to, jestli obchod ano či ne. Jde také o to, aby doprava, která se zde nepochybně zvýší, zatížila místní občany co nejméně. Začlenění výjezdu z parkoviště na ulici Čsl. armády místo sídlištěm je podle našeho názoru také žádoucí (ve stávajícím řešení není). Vyjednáváním s investorem bytového domu (p. Bradáč) a společností AR auto s.r.o. se nám před krátkou dobou podařilo vyjednat směnu pozemku sousedící s vlastníkem – Ing. Stehlíkem. Investor bytového domu také přistoupil na požadavek úpravy parkování v rámci svého projektu. Otevírají se tedy nové možnosti, jak obchodní dům do dané lokality umístit. Nám jde o celkové řešení v dané lokalitě, které může být v kontextu nových skutečností mnohem lepší.

Zveřejňujeme tedy soubor požadavků, při jejichž splnění jsme připraveni podpořit změnu územního plánu a umožnit tak výstavbu obchodního domu. Jsme přesvědčeni, že jejich splněním dojde k zajištění vyššího životního standardu obyvatel sídliště. 

  1. Směna pozemků

Dojde ke směně pozemků  p.č. 309/1 a 310/1 – bývalá švestková alej (nebo její část) za jiné stavební pozemky města. Např. v lokalitě Rudská. Předmětem směny bude i pozemek p.č. 366/18 (pozemek pod komunikací U Mlýna).

(požadavek má umožnit městu dobudovat další potřebnou občanskou vybavenost, která je žádoucí a vychází z aktuálních potřeb občanů – výstavba mateřské školky, parkování, hřiště, zeleň,…).

  • Příspěvek na dětské hřiště

Investor realizující výstavbu obchodního domu přispěje finanční částkou Kč 750.000,- na dětské hřiště v Křivoklátském sídlišti.

(investor v této lokalitě disponuje veškerými inženýrskými sítěmi na hranici pozemku nebo ve velmi malé vzdálenosti. Tyto inž. sítě byly budovány z velké části z veřejných zdrojů. Poblíž obchodního domu na druhé straně vybudovala dětské hřiště společnost Lidl Česká republika s.r.o.).

  • Umístění obchodního domu

Umístění obchodního domu bude vycházet nově ze skutečnosti, že město bude vlastníkem pozemku parc. č. 310/9, 3156, 3162 a části pozemku parc. č. 310/17. Dojde k novému návrhu, jak obchodní dům v této lokalitě umístit. 

(Jsme ochotni akceptovat i skutečnost, že obchodní dům může být umístěn i na pozemcích města s tím, že dojde k majetkovému vypořádání s městem v jiné části pozemků. Prioritou nebude za každou cenu umístit obchodní dům na pozemku stávajícího vlastníka. Prioritou bude kvalitní umístění obchodního domu do dané lokality).

  • Zelená střecha

Investor na střeše obchodního centra realizuje střešní zahradu. 

(Vzhledem k velmi blízké vzdálenosti k bytovým domům chceme kvalitnější bydlení občanů v této lokalitě tím, že střecha obchodního domu nebude klasická „plechová“, ale že se střecha stane součástí zeleně. Střešní zahrada zlepšuje mikroklima v dané oblasti, snižuje hluk, snižuje prach, pomáhá lepšímu hospodaření s vodou atd.).

  • Pruh pro cyklisty, chodník, dostavba komunikace + parkovací místa

Mezi komunikací Čsl. Armády a plochou obchodního domu bude součástí realizace chodník nebo pruh pro cyklisty. Investor také dostaví obousměrnou komunikaci mezi Čsl. Armády a ul. Křivoklátská včetně veřejných parkovacích míst navazujících na tuto komunikaci – bude upřesněno při dalším jednání.

  • Podzemní parkování

Investor se bude zabývat možností vybudování parkovacích stání pod obchodním domem, které by sloužilo pro občany křivoklátského sídliště (nájemné parkování). 

                                                                                               Zastupitelé za MPR-RPM


Komentáře

Billa podruhé — 1 komentář

  1. A nezdají se Vám ty vaše požadavky trochu přehnané? Již více než 10% obyvatel Nového Strašecí je pro obchodní dům, který stvrdilo svým podpisem na probíhající petici, a další přibudou. Tyto lidé odmítají výstavbu bytových domů. Prosím neničte nám v „Texasu“ pohodu výstavbou bytových domů!! Jen v Křivoklátské a Topinkové ulici, žije asi 1060 lidí. A právě tyto lidé(a nejen oni) budou OD. návštěvovat, nebudou muset startovat auta aby si nakoupili. Nezlobte se na mě ale tohle mi přijde jako vydírání investora. Nepokažte to těm lidem, vaším voličům kteří nechápou postoj opozice a jsou z toho rozčarováni.Není jich málo. Děkuji, věřím že se 26.9 na zasedání rozhodnete správně. Rozhodnete pro lidi kteří Vás volili, vždyť pro ně tady jste.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..