Územní plán a jak je to doopravdy

Pan Bc. Pavel Novák ve svém článečku (HALY U ROZHLEDNY NECHCEME – PODÁVÁME PŘIPOMÍNKU NA MĚSTO) uvádí některé nepravdivé informace, považuji za důležité uvést vše na pravou míru. Podívejme se do historie. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání 1.3.2012 a tehdy také jmenovalo Bc. Pavla Nováka tzv. určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu. Podle stavebního zákona obec vstupuje do pořizování územního plánu prostřednictvím určeného zastupitele, který spolupracuje s pořizovatelem a má za úkol zajistit stálý přehled obce o všech fázích pořizování ÚP. Schválení zadání ÚP zastupitelstvem včetně vyhodnocení došlých stanovisek proběhlo až 30.1.2014. Tato poměrně dlouhá prodleva vznikla i díky nečinnosti pana zastupitele, který musel být opakovaně žádán, aby spolupracoval. V tomto období neinformoval Bc. Novák ani jednou zastupitele, ani radní (byl členem rady) a ani občany o průběhu pořizování, ani o došlých stanoviscích. Neinformoval ani o tom, že v říjnu 2014 proběhne tzv. společné jednání s dotčenými orgány k návrhu ÚP, které bylo důležitým bodem celého procesu a  zde byla možnost vyjádřit se k celému návrhu.  Je tedy podivné, že nyní deklaruje, že toto hodlá aktivně konat v budoucnu. Teď už je poněkud pozdě. V prosinci 2014 jsem byla určenou zastupitelkou jmenována já. Proces pořizování pokračoval dále. V prosinci 2015 proběhlo první veřejné projednání, po kterém se mohli občané k návrhu ÚP vyjadřovat. K podaným námitkám a připomínkám se vyjádřila pořizovatelka i zpracovatel. Dále byli požádáni o vyjádření všichni zastupitelé, (opoziční se většinou nezúčastnili) a většinový názor byl předán k zapracování. Protože bylo veliké množství podaných podnětů, bylo svoláno ještě jedno veřejné projednání. Toto proběhlo 20 června 2017. Opět musí proběhnout vyhodnocení všech podnětů a pak již bude ÚP připraven pro projednání v zastupitelstvu města.

Změny, které uvádí pan Novák, nepopisuje pravdivě. Izolační pás kolem průmyslové zóny nikam nezmizel, je navržen v šířce minimálně 30 metrů, etapizace zde nikdy nebyla navrhována ani současný ÚP ji neřeší. Pokud se o etapizaci hovořilo, týkala se vztahu mezi dvěma průmyslovými zónami. Podle námitek mnoha vlastníků pozemků zde, byl snížen celkový podíl zeleně na minimálně 30 procent. Dále je potřeba říci, že ÚP neřeší detailně, co kde bude stát. Určuje pouze využití jednotlivých ploch daného území. Další je věcí plánovací smlouvy a město zde bude mít důležité slovo. V roce 2014 zastupitelstvo žádný plán průmyslové zóny neschvalovalo.

místostarostka města za MPR RNDr. Libuše Vosátková


Komentáře

Územní plán a jak je to doopravdy — 5 komentářů

 1. Jen pro upřesnění: psal jsem o pomocném letišti pro ruzyňské, ne o našem modelářském a pro malé stroje, to, pokud to studie ÚP umožní, může být zachováno, bude to na rozhodnutí naší radnice. Zdravím, Peter

 2. Dobrý den,

  podle našich radních za MPR Jana Bechyněho a Libuše Vosátkové je to takto:
  – příjezdová cesta podle ÚP ma být zachována
  – co se týče letiště, rozsah celé budoucí průmyslové zóny jde až k hranám terénu u chat na západní straně a pokud územní studie umožní budovat haly i tam, na letiště o větší výměře nezbude prostor. Naprosto zásadní ale bude územní studie a představy města, resp. zastupitelstva.
  – detailní využití průmyslové zóny SZ se bude odvíjet od územní studie ÚS7 která podléhá schválení zastupitelstvu města. V územní studii bude již detailně upřesněno které budovy kde budou stát, kde budou komunikace, odstavné plochy, parkoviště, zda bude zachována stávající polní cesta k chatám. ÚŠ musí být schválena tuším do 7 let od schválení územního plánu, jinak by poté již nemusela být. Návrh změn územního plánu v současné době řeší např. kudy povede nová sběrná komunikace na Třtici, jak široký bude zelený pás kolem zóny a kde bude, jaké procento zeleně bude muset v průmyslové zóně být, atd..
  – územní plán neřeší, co kde bude stát, řeší jenom určenost území. Tedy zda se tam bude moci stavět a jaké objekty. Detaily jsou potom záležitost tzv. územní studie, která je v této části územním plánem požadována, (to také nemusí být vždy všude, ale tady to je) a ta toto bude řešit. Cesta kolem tzv. letiště je zachována.

  Snad jste našla odpovědi na Vaše otázky, zdravim Peter

 3. Zajímá nás jak daleko by měly průmyslové objekty stát od kapličky a celkově od rekreačních chat na Mackově hoře.Také zda bude zachováno sportovní letiště a příjezdová cesta k chatám,která vede kolem tohoto letiště

 4. Ne, letiště tam nebude. Je to jedna z mnoha fám, které zdá se, neodumřely časem. Tomuto šílenému nápadu některých zastupitelů hned v zárodku ukončil život nezájem ze strany Ruzyňskěho letiště. Zdravím, Peter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..