Místo opravy padající zdi nová vrata !

3. září 2010

Rada Města Nové Strašecí dokázala dotáhnout šest let trvající problém s padající hřbitovní zdí k řešení, které by nevymyslel ani Šalamoun. Místo opravy hřbitovní zdi v havarijním stavu na východní straně hřbitova kompletně vymění vrata na západní straně hřbitova.

Pojďme ale pěkně od počátku. Rada města poprvé přijala usnesení číslo 503 k bodu „Havarijní stav hřbitovní zdi“ na svém 47. zasedání již 26.srpna 2004. Usnesení jednoznačně zavazovalo radu města řešit havarijní stav hřbitovní zdi a ukládalo tajemníkovi města kroky vedoucí k řešení problému. Další zmínka k usnesení č. 503 na 86. zasedání rady města ze dne 1.června 2006 ukládá pracovníkům Technických služeb v závislosti na počasí postupně rozebírat hřbitovní zeď. Další řešení problému hřbitovní zdi nastalo na 70.zasedání rady města 1.června 2009, tedy téměř pět let od přijetí usnesení č. 503. Rada města usnesení č.503 zrušila a uložila novým usnesením č. 789 tajemníkovi Městského úřadu ve spolupráci s odborem investic zpracovat pro radu města informaci o stavu vydaných stavebních povolení a možnostech vymožení podmínek stavebních povolení z roku 1998 a 2005. Zrušením původního usnesení přestal být tedy pro radu města havarijní stav hřbitovní zdi problémem. Problémem se staly stavební povolení na garáže postavené se souhlasem města a na výjimku příliš blízko hřbitovní zdi. Celý problém zakončilo 81.zasedání rady města dne 2.listopadu 2009, kdy rada konstatovala, že stavební úřad může vlastníkům staveb nařídit nezbytné úpravy spočívající v zajištění řádného odvedení dešťových vod, ale v současné době to není možné. Tímto konstatováním rada města vyhodnotila nové usnesení č. 789 za splněné. Je neuvěřitelné, že sedm nejvyšších představitelů města, radních, původní a bohužel stále trvající havarijní stav hřbitovní zdi nakonec zametlo pod koberec, jako by problém nikdy neexistoval.

Překvapení nakonec. Na svém 102.zasedání rada města dne 28.června 2010 přijala usnesení č. 1211, ve kterém bere na vědomí informaci o přípravě stavební úpravy vstupní brány na hřbitov v Novém Strašecí s předpokládanými náklady do 400.000,-Kč. Z usnesení není patrné, kdo již dříve uložil odboru investic zajistit vypracování stavební dokumentace. Jedná se o vůbec první zmínku o záměru. O dva dny později, dne 30.června 2010, byla na 22. zasedání zastupitelstva města panem starostou Ing.Pavlem Vaicem poprvé přečtena zastupitelům informace o záměru provést stavební úpravy neestetické vstupní brány na hřbitov a zmíněny předpokládané náklady 400.000,-Kč. Vedle skutečnosti, že byl opět porušen jednací řád zastupitelstva města a nebyly nám příslušné materiály k tomuto bodu doručeny min. 7 dní před konáním zastupitelstva, je dalším problémem i to, že s podobným výdajem rozpočet města v roce 2010 nepočítal. Jako opoziční zastupitelé za volební sdružení Město pro rodinu – rodina pro město jsme za této situace okamžitou výměnu vstupní brány nepodpořili a do zápisu jsme požádali o záznam „žádám o odložení rekonstrukce vrat hřbitova, dokud nebude řešen havarijní stav hřbitovní zdi, což rada neúspěšně řeší už řadu let“. „Demokratická“ koaliční většina ODS, ČSSD, KSČM a Nezávislý si svůj záměr nakonec stejně odhlasovala.

Posvícení a Pěkná jsou za dveřmi – čeho si účastník průvodu všimne při příchodu na hřbitov? A že se na druhé straně hřbitova bortí zeď a hrozí poškození hrobů a z toho plynoucí možné požadavky poškozených vůči městu? To radu města nezajímá.

Čtenář by řekl po přečtení článku: „Kocourkov“. Nikoliv. Tak jako se každých 75 let přiblíží k naší planetě Halleyova kometa, tak se každé 4 roky před volbami staví dětská hřiště, opravují se chodníky, silnice, vstupní brány na hřbitov, rada se začíná zabývat po dvouletém odporu k návrhům opozice kapacitou našich školek, Městská policie začíná po tříleté nechuti k měření rychlosti ve městě rychlost měřit …

Jan Bechyně, zastupitel města za volební sdružení Město pro rodinu – rodina pro město

Aneb jak šel čas:

Srpen 2004: Rada města řeší problém havarijního stavu hřbitovní zdi a přijímá usnesení.
Červen 2006: Rada města pověřuje Technické služby postupným rozebíráním zdi.
2006 až 2009: Rada průběžně konstatuje že usnesení trvá, nikdo nic nerozebírá za přihlížení člena rady a ředitele Technických služeb pana Štefana Podhorce.
Červen 2009: Rada města ruší původní usnesení o havarijním stavu hřbitovní zdi a nechává prověřit novým usnesením vydaná stavební povolení sousedících staveb.
Listopad 2009: Rada města považuje nové usnesení za splněné – na základě vydaných stavebních povolení může požadovat řádné odvedení dešťových vod, v dané chvíli to však není možné.
Červen 2010: Rada neplánovaně mimo schválený rozpočet připravuje výměnu funkční ale neestetické vstupní brány na hřbitov a za dva dny je na zastupitelstvu záměr koaličními hlasy odsouhlasen
Září 2010: Intenzivně se buduje nová vstupní brána na hřbitov, skutečně havarijní stav východní hřbitovní zdi přetrvává a rada stav neřeší, původní usnesení jsou splněná.

Usnesení rady najdete přehledně zde


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..