Co mě zaujalo v anketě aneb Komentář k průzkumu spokojenosti občanů Nového Strašecí

V posledním vydání Novostrašeckého měsíčníku najdete souhrnnou zprávu o výsledcích průzkumu spokojenosti a postojů občanů našeho města. Tato zpráva je ke stažení i na internetu , stejně tak zpráva podrobná a soubor všech komentářů. Následující text popisuje můj pohled na vybrané výsledky ankety očima člena realizačního týmu anket od roku 2012 a současně zastupitele za MPR-RPM. Předpokládám přitom, že si čtenář přečetl zprávu souhrnnou, kde je vysvětlen způsob hodnocení apod.

Rád bych se také přidal k poděkování bezmála 800 občanům, kteří dotazník vyplnili v papírové formě nebo na internetu a dobrovolníkům z komise pro informovanost a komunikaci za množství práce do průzkumu vložené. 

Přednosti (hodnocení 1,5-1,8)

Knihovna (otevírací doba, nabídka služeb)1.5
Služby sběrného dvora1.7
ZUŠ1.7
Kvalita předškolní výchovy v MŠ1.8
Autobusové spojení s ostatními městy1.8
Bezpečnost dětí před školou, jíd. a školkami1.8
DDM1.8
Novostrašecký měsíčník1.8
Kvalita školní družiny1.8
Informační systém (SMS/email)1.8

Všechny tyto oblasti se na předních místech objevují dlouhodobě. Svědčí to o výborné práci, kterou odvádějí pracovníci v těchto institucích. Ať už tyto oblasti zajišťuje město či jiný subjekt, patří jim za to poděkování!

Slabiny (hodnocení 2,5-3,1)

Parkování v místě Vašeho bydliště2.5
Možnost občanů podílet se na rozhodování2.5
Dostupnost a kapacita mateřských škol2.6
Stav a opravy komunikací a chodníků2.6
Hospodaření s prostředky města2.6
Úklid po psech ve městě2.8
Pošta2.8
Veřejné WC3.0
Pracovní příležitosti ve městě3.1

I zde pořadí převážně kopíruje historii. K některým negativně hodnoceným oblastem bych se rád vyjádřil. Ale některé položky vynechávám, protože o nich nic moc nevím. Vezmu to od nejhůře hodnocené oblasti:

Pracovní příležitosti ve městě: Jde o dlouhodobě špatně hodnocenou oblast, i když se pravidelně zlepšuje a letošní hodnota 3,1 je historicky nejlepší. Ve městě skutečně není příliš pracovních příležitostí, ale není jednoznačné, nakolik to občanům skutečně vadí a zda by uvítali možnost pracovat ve městě „za každou cenu“. Této otázky se lehce dotkla diskuse kolem hal na Mackově hoře, kde ani teoretická vidina nových míst nezměnila negativní názor občanů na výstavbu hal. V kombinaci s dobrým dopravním spojením do okolních měst tento problém možná není tak palčivý, protože mnoho lidí za svou prací zkrátka dojíždí a je jasné, že určité profese patří k větším městům nebo dokonce k hlavnímu městu. Možnosti vedení města iniciovat vznik pracovních příležitostí jsou omezené. Nějaké ale přece jen jsou:. Řada služeb bývala v dávné minulosti „outsourcována“ mimo město s minimálním přínosem k místní zaměstnanosti (kanalizace, svoz odpadu), což se v posledních letech změnilo.

Veřejné WC bylo během průzkumu v procesu přestavby, nyní je v lepším stavu.

Pošta: Dlouhodobě kritizovaná instituce je na městě nezávislá. Přesto byla snaha vedení města vyjednat s vedením České pošty lepší nabídku či otvírací dobu, avšak byla neúspěšná.

Úklid po psech ve městě: I tohle téma je dlouhodobou bolístkou a kromě špatného hodnocení je motivem nejednoho komentáře. I v nich se ale objevovaly názory, že se tato oblast zlepšila a svědčí o tom i zlepšující se celkové bodové hodnocení – i zde platí, že bylo hodnocení nejlepší od doby zařazení této otázky. V komentářích panuje shoda, že uklízet po svém miláčkovi by měl zejména majitel. Město by mělo nastoupit až v případě selhání majitele. Ale současně by mělo vytvořit podmínky: dostatek odpadkových košů v místech, kde se venčí, a také dostupnost sáčků.

Hospodaření s prostředky města: Z průměrného hodnocení se položka letos přesunula do záporu (při středové hodnotě 2,5 je hodnocení 2,6 již třeba vnímat jako negativní). To je rozhodně varovný signál pro vedení města. Z výsledků ani komentářů nelze jednoznačně soudit, co stojí za tímto negativním hodnocením. Mým osobním tipem je, že se zde promítla nespokojenost se situací ohledně dodávek a cen tepla pro bytové domy.

Stav a opravy komunikací a chodníků: Dovolte vzpomínku: Před mnoha lety uspořádal Novostrašecký měsíčník anketu na téma co občany nejvíc pálí. Zvítězilo právě toto téma. V měsíčníku se pak objevil dopis dnes již zesnulého ilustrátora Františka Skály nejstaršího. V něm vyslovil zklamání, že občané dali přednost asfaltu před dalšími palčivými tématy, jako je třeba absence kultury. Ne, nechci to bagatelizovat. Do ulic a chodníků jdou ročně miliony, je to vidět například v kladně hodnocené rekonstrukci okolí NKC. Přesto se ještě najdou ulice i chodníky ze štěrku nebo z recyklátu. Jen si dovolím poznámku: Na mnoha místech města se v posledních letech podařilo vybudovat kanalizaci. Dotace pokryla „návrat povrchů do původního stavu“, avšak nikoliv nový kvalitní povrch. To je třeba dotáhnout. Také se zde jistě promítl stav komunikací v lokalitě Rudská, která byla v komentářích rovněž často zmiňována, ale to by bylo na samostatný text.

Dostupnost a kapacita mateřských škol: Tohle je opravdu bolestivá záležitost a vedení města se jí dlouhodobě věnuje. Uspokojit všechny zájemce však přesto asi nebude v dohledné době  možné.

Možnost občanů podílet se na rozhodování: Z průměrné známky v předchozích letech se hodnocení letos zhoršilo, zvláště u mladších respondentů. Považuji to za varovné. Otevřenost vůči občanům a snaha naslouchat jejich názorům byla vždy prioritou našeho volebního sdružení – svědčí o tom mj. série sedmi průzkumů, zahájených se vstupem MPR-RPM do radniční koalice. Zveřejňuje se mnoho informací a dokumentů nad zákonnou povinnost (zápisy z rady města, záznamy z jednání zastupitelstva), a přesto u nemalé části občanů převládá tento pocit. Je to pro nás téma k zamyšlení a také k dalšímu zkoumání, v jaké podobě by se občané více chtěli zapojit.

Parkování v místě Vašeho bydliště: Spokojenost s parkováním silně závisí na místě bydliště. Silná nespokojenost již tradičně panuje v Křivoklátském sídlišti, kde jsou parkovací místa vyhrazená jednotlivým uživatelům. Počet žádostí o parkovací stání dlouhodobě přesahuje možnosti, a tak jsou obyvatelé sídliště rozděleni do dvou skupin. Avšak i ten, kdo stání má, je často nespokojen, protože řeší parkování druhého auta v rodině nebo parkování pro návštěvy. Ne nadarmo se téma ocitlo na prvním místě mezi problémy, které by město mělo přednostně řešit. Naše sdružení se problematikou parkování i sídlišť zabývá dlouhodobě, mj.  v rámci komise pro problematiku sídlišť. I v komentářích občanů došlo ke konfrontaci dvou protichůdných názorů: parkovací místa vs. zeleň. Situaci je ale třeba v každém případě urychleně řešit, zejména v souvislosti s novým bytovým domem a prodejnou Billa.    

Co se zlepšilo (hodnoceno alespoň o 0,22 lépe než v minulosti)

Poliklinika (prostory, dostupnost, parkování)

Školní družina (kvalita, dostupnost, kapacita)

Nabídka kulturních programů v NKC

Poliklinika byla léta terčem kritiky pro své „retro“ prostory. Situace se mění k lepšímu, k pozitivnímu hodnocení určitě přispělo i nové parkoviště (bohužel na úkor velké zelené plochy).

Pracovníci družiny a NKC si určitě zaslouží pochvalu  za posun k lepšímu.

Co se zhoršilo (hodnoceno alespoň o 0,25 hůře než v minulosti)

Mezi položkami se zhoršeným hodnocením oproti minulosti najdeme mnohé již diskutované kvůli svému celkově špatnému hodnocení (dostupnost mateřských škol, pošta, hospodaření s prostředky města). Zhoršení u dosud dobře hodnocené položky nastalo u svozu bioodpadů a dostupnost kontejnerů na bioodpad. Jedná se pravděpodobně o souvislost se změnou svozu biodpadů ze sídlišť. Obsah volně dostupných biokontejnerů byl totiž příliš často znehodnocen věcmi, které do něj nepatří, a musel být z tohoto důvodu ve výsledku vysypán do směsného odpadu. Bytové domy se mohly rozhodnout, zda se kontejnerů na bioodpad vzdát, anebo je zamykat. Žádná z těchto možností však nepřispívá k motivaci ke třídění.

Na závěr

Tolik mé postřehy a komentáře k některým výsledkům průzkumu. Ve zprávě ovšem najdete daleko více informací – určitě doporučuji se s ní seznámit všem, kdo se o úroveň života v našem městě zajímají. Třeba se k některým dalším otázkám dostanu v  některém svém příštím příspěvku.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..