Problém s tělocvičnou v ZŠ

MPR společně s ostatními radními a zástupci školy od ledna upozorňuje na
nekvalitní provedení podlahy v nově budované tělocvičně v základní škole.
Naše obavy byly potvrzeny znaleckým posudkem, jehož zadání jednomyslně
odsouhlasila rada města dne 5. února 2018. Na základě těchto zjištění rada
města okamžitě přijmula usnesení spočívající v podání odvolání proti vydání
kolaudačního souhlasu.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.