Medailonek: Jan Bechyně

Co dělá pro město: Honza se již dvanáctým rokem podílí na vedení města coby radní. Věnuje se rozpočtu města, jeho přípravě a sledování jeho průběžného naplňování a čerpání. Za zásadní považuje realistické plánování příjmů a výdajů města. To spatřuje ve smysluplných výdajích, ve schopnosti získat dotace na předem plánované strategické projekty a současně ve schopnosti reagovat na akutní potřeby občanů. V roce 2020 byl pověřen vedením „Komise pro úpravu rozpočtu COVID“, která musela velmi rychle a pružně reagovat na snížení daňových příjmů z důvodu faktického zastavení ekonomiky státu. Je členem Komise pro problematiku sídlišť, jako zásadní téma vnímá komplexní řešení teplárenství v sídlištích a městských objektech. Věnuje se tématu zvyšování kvality bydlení obyvatel sídlišť, a to včetně dostačujících parkovacích kapacit. Za úspěch v této oblasti považuje získání potřebných pozemků a aktuální realizaci parkovacích ploch za budoucím obchodním domem v Křivoklátském sídlišti. V příštím roce se hodlá zasadit o realizaci plánované přestavby parkoviště v ul. Topinkově včetně napřímení příjezdu. Za velký úspěch považuje získání strategického pozemku vedle aleje v Křivoklátském o výměře 1911 m2, na kterém by se po nezbytných směnách měla být vybudována nová mateřská školapřímo u sídliště.

Co dělá v práci: Honza pracuje v bankovním sektoru jako regionální manažer investičních produktů. Náplní jeho práce je především neustálé zvyšování odborných znalostí bankéřů, ale i rozvoj jejich znalostí v oblasti práce s aplikacemi. Podílí se na přípravě námětů na úpravy a na další rozvoj aplikací a je odpovědný za celobankovní vzdělávací systém v oblasti investičních produktů.

…a něco navíc: Honza je rodák z Nového Strašecí, absolvent zdejšího gymnázia. V roce 1990 byl jedním ze zakladatelů Junáckého střediska, jeho členem je dodnes. Dlouhá léta vedl 1. skautský oddíl Mušketýři. Dnes je zde hospodářem – má na starosti účetnictví a podílí se na materiálním vybavení střediska. Téměř 19 let byl tanečníkem strašeckého folklórního souboru Čtyřlístek, víc než 10 let i organizačním vedoucím jeho taneční složky. Velmi rád se věnuje práci na zahradě a kutilství. Rekreačně se věnuje sportům jako je nohejbal, florbal, turistika i cyklistika, v zimě sjezdovému lyžování i běhu na lyžích. Je členem potápěčského klubu. S ženou Lenkou mají dva dospělé syny.