Medailonek: Lenka Auerswaldová

Co dělá pro město: Lenka je členkou komise pro zahraniční styky, kde se věnuje především organizaci vzájemného setkávání a návštěv z partnerského města Welden. V příštích letech by ráda uspořádala společné setkání žáků weldenské a strašecké školy, které by bylo pro děti obou měst cennou zkušeností. 

V minulosti se Lenka výrazně zasazovala za zlepšení úrovně stravování v naší školní jídelně, která skutečně zaznamenala podstatný posun k lepšímu, což potvrzují i výsledky posledních dvou průzkumů spokojenosti obyvatel.

Co dělá v práci: Lenka je známá především jako učitelka angličtiny, která umí dětem na naší základní škole zprostředkovat britskou angličtinu se vším všudy – hodiny dokáže zpestřit ukázkami britských reálií nebo přivést „živého Angličana“ do hodiny.
…a něco navíc
: Lenka ráda cestuje a sportuje. Ze sportů nejraději lyžuje, jezdí na kole nebo chodí po horách. Často chodí na procházky se psem, kromě toho se stará o velkou zahradu.

Zajímá se o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. V tomto směru se snaží podporovat i své žáky.