Zastupitelé

Zastupitelé sdružení 2014

Sdružení Město pro rodinu – rodina pro město (MPR) je zastoupeno pěti zastupiteli z celkového počtu 21 zastupitelů Nového Strašecí. V pořadí zvolení jsou představeni na této stránce.

Libuše Vosátková

Libuše Vosátková

RNDr. Libuše Vosátková, 58 let, středoškolský pedagog

Zastupitelka za MPR-RPM od roku 2006. V současnosti už druhé volební období jako místostarostka města zodpovídá za oblast školství, sportu a kultury. Tajně doufá, že jí v nové funkci zbude aspoň trochu času na její záliby (turistika, přívoz v Luhu u Branova).

Jan Bechyně

Jan Bechyně

Ing. Jan Bechyně, 47 let, bankovní manažer

Zastupitel za MPR-RPM od roku 2002. Mnoho let se zabývá rozpočtem města, v letech 2002-2006 byl předsedou Finančního výboru. Tuto oblast má nyní na starosti jako radní. Několik generací skautů ho spíš bude znát pod přezdívkou Bobr – patří totiž mezi nejdéle sloužící vedoucí místního oddílu Junáka.

Jan Kleindienst

Jan Kleindienst

Dr. Ing. Jan Kleindienst, 45 let, vedoucí výzkumného centra

Zastupitel za MPR-RPM od roku 2010, člen aktivního jádra sdružení od roku 2005. Jeho prioritou je město přátelské občanům, dohled nad transparentností veřejných zakázek a využívání dotačních titulů ve prospěch města. Profesí informatik vidí velké rezervy v komunikaci s městským úřadem přes internet. Jako konkrétní cíl svého působení v zastupitelstvu vidí pěkné dětské hřiště v centru města.

Jan Bureš

Jan Bureš

Ing. Jan Bureš, 37 let, programátor – analytik

Zastupitel za MPR-RPM od roku 2006. V minulém volebním období byl jedním z našich „nejhlasitějších“ zastupitelů.  V současnosti se jako radní věnuje zejména  problematice investic města, odpadového hospodářství, ekonomice provozu Technických služeb, parkování, atd. Můžete ho potkat v drogerii na náměstí, anebo v koňském sedle při projížďce v okolí Rudy.

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., 38 let, psycholožka

Zastupitelka za MPR-RPM od roku 2014, v letech 2010-2014 předsedkyně komise pro školství ve městě. Je hlavní autorkou Plánu rodinné politiky a jako zastupitelka usiluje o to, aby se rodinám ve městě lépe nejen bydlelo a chodilo, ale i pečovalo o ty, kteří to potřebují: o děti a seniory. Rodinou se navíc zabývá i v zaměstnání – pracuje v neziskové organizaci podporující rodiny.