Místo opravy padající zdi nová vrata !

3. září 2010

Rada Města Nové Strašecí dokázala dotáhnout šest let trvající problém s padající hřbitovní zdí k řešení, které by nevymyslel ani Šalamoun. Místo opravy hřbitovní zdi v havarijním stavu na východní straně hřbitova kompletně vymění vrata na západní straně hřbitova.

Pojďme ale pěkně od počátku. Rada města poprvé přijala usnesení číslo 503 k bodu „Havarijní stav hřbitovní zdi“ na svém 47. zasedání již 26.srpna 2004. Usnesení jednoznačně zavazovalo radu města řešit havarijní stav hřbitovní zdi a ukládalo tajemníkovi města kroky vedoucí k řešení problému. Další zmínka k usnesení č. 503 na 86. zasedání rady města ze dne 1.června 2006 ukládá pracovníkům Technických služeb v závislosti na počasí postupně rozebírat hřbitovní zeď. Další řešení problému hřbitovní zdi nastalo na 70.zasedání rady města 1.června 2009, tedy téměř pět let od přijetí usnesení č. 503. Rada města usnesení č.503 zrušila a uložila novým usnesením č. 789 tajemníkovi Městského úřadu ve spolupráci s odborem investic zpracovat pro radu města informaci o stavu vydaných stavebních povolení a možnostech vymožení podmínek stavebních povolení z roku 1998 a 2005. Zrušením původního usnesení přestal být tedy pro radu města havarijní stav hřbitovní zdi problémem. Problémem se staly stavební povolení na garáže postavené se souhlasem města a na výjimku příliš blízko hřbitovní zdi. Celý problém zakončilo 81.zasedání rady města dne 2.listopadu 2009, kdy rada konstatovala, že stavební úřad může vlastníkům staveb nařídit nezbytné úpravy spočívající v zajištění řádného odvedení dešťových vod, ale v současné době to není možné. Tímto konstatováním rada města vyhodnotila nové usnesení č. 789 za splněné. Je neuvěřitelné, že sedm nejvyšších představitelů města, radních, původní a bohužel stále trvající havarijní stav hřbitovní zdi nakonec zametlo pod koberec, jako by problém nikdy neexistoval.

Překvapení nakonec. Na svém 102.zasedání rada města dne 28.června 2010 přijala usnesení č. 1211, ve kterém bere na vědomí informaci o přípravě stavební úpravy vstupní brány na hřbitov v Novém Strašecí s předpokládanými náklady do 400.000,-Kč. Z usnesení není patrné, kdo již dříve uložil odboru investic zajistit vypracování stavební dokumentace. Jedná se o vůbec první zmínku o záměru. O dva dny později, dne 30.června 2010, byla na 22. zasedání zastupitelstva města panem starostou Ing.Pavlem Vaicem poprvé přečtena zastupitelům informace o záměru provést stavební úpravy neestetické vstupní brány na hřbitov a zmíněny předpokládané náklady 400.000,-Kč. Vedle skutečnosti, že byl opět porušen jednací řád zastupitelstva města a nebyly nám příslušné materiály k tomuto bodu doručeny min. 7 dní před konáním zastupitelstva, je dalším problémem i to, že s podobným výdajem rozpočet města v roce 2010 nepočítal. Jako opoziční zastupitelé za volební sdružení Město pro rodinu – rodina pro město jsme za této situace okamžitou výměnu vstupní brány nepodpořili a do zápisu jsme požádali o záznam „žádám o odložení rekonstrukce vrat hřbitova, dokud nebude řešen havarijní stav hřbitovní zdi, což rada neúspěšně řeší už řadu let“. „Demokratická“ koaliční většina ODS, ČSSD, KSČM a Nezávislý si svůj záměr nakonec stejně odhlasovala.

Posvícení a Pěkná jsou za dveřmi – čeho si účastník průvodu všimne při příchodu na hřbitov? A že se na druhé straně hřbitova bortí zeď a hrozí poškození hrobů a z toho plynoucí možné požadavky poškozených vůči městu? To radu města nezajímá.

Čtenář by řekl po přečtení článku: „Kocourkov“. Nikoliv. Tak jako se každých 75 let přiblíží k naší planetě Halleyova kometa, tak se každé 4 roky před volbami staví dětská hřiště, opravují se chodníky, silnice, vstupní brány na hřbitov, rada se začíná zabývat po dvouletém odporu k návrhům opozice kapacitou našich školek, Městská policie začíná po tříleté nechuti k měření rychlosti ve městě rychlost měřit …

Jan Bechyně, zastupitel města za volební sdružení Město pro rodinu – rodina pro město

Aneb jak šel čas:

Srpen 2004: Rada města řeší problém havarijního stavu hřbitovní zdi a přijímá usnesení.
Červen 2006: Rada města pověřuje Technické služby postupným rozebíráním zdi.
2006 až 2009: Rada průběžně konstatuje že usnesení trvá, nikdo nic nerozebírá za přihlížení člena rady a ředitele Technických služeb pana Štefana Podhorce.
Červen 2009: Rada města ruší původní usnesení o havarijním stavu hřbitovní zdi a nechává prověřit novým usnesením vydaná stavební povolení sousedících staveb.
Listopad 2009: Rada města považuje nové usnesení za splněné – na základě vydaných stavebních povolení může požadovat řádné odvedení dešťových vod, v dané chvíli to však není možné.
Červen 2010: Rada neplánovaně mimo schválený rozpočet připravuje výměnu funkční ale neestetické vstupní brány na hřbitov a za dva dny je na zastupitelstvu záměr koaličními hlasy odsouhlasen
Září 2010: Intenzivně se buduje nová vstupní brána na hřbitov, skutečně havarijní stav východní hřbitovní zdi přetrvává a rada stav neřeší, původní usnesení jsou splněná.

Usnesení rady najdete přehledně zde

Komunální volby 2010 – kandidátní listina

30. srpna 2010

Kandidátka našeho sružení do komunálních voleb 15. – 16. 10. 2010 je následující:

 • 1. Ing. Jan Bureš, 33, programátor – analytik, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 2. Marcel Brettschneider, 41, vedoucí výroby, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 3. RNDr. Libuše Vosátková, 54, středoškolský pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosi
 • 4. Ing. Jan Bechyně, 43, bankovní manažer, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 5. Mgr. Iva Dvořáková, 44, středoškolský pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 6. Jan Kalina, strojní zámečník, 46, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 7. Ing. Vladimír Hubáček, 48, ekonom, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 8. doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr, 47, vysokoškolský pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 9. Dr. Ing. Jan Kleindienst, 40, vedoucí výzkumného centra, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 10. Radim Rybáček, 26, student, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 11. Mgr. Eliška Kodyšová, 34, psycholožka, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 12. Tomáš Palek, podnikatel, 59, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 13. Stanislava Liebezeitová, 38, poštovní doručovatelka, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 14. Jan Ducár, 51, strojní zámečník, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 15. Mgr. Lenka Auerswaldová, 39, pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 16. Ing. Luboš Dvořák, 44, síťový specialista, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 17. MUDr. Lenka Doležalová, 49, lékařka, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 18. RNDr. Peter Kodyš, CSc., 48, fyzik, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 19. Petr Vacek, 36, skladník, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 20. Roman Zelenka, 35, podnikatel, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 21. Mgr. Jiřina Kinkalová, 46, ředitelka školy, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti

Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů:
Ing. Vladimír Sochor

Náhradník zmocněnce:
Lenka Bechyňová

Prapodivný záměr prodeje pozemku

1. července 2010

Jedním z bodů jednání zastupitelstva města 30.6. byl prodej stavebního pozemku o rozloze 3150m2 v lokalitě Rudská. Rada města nabídla prostřednictvím úřední desky tento pozemek k prodeji. Přihlásilo se několik zájemců, nejvyšší nabídka byla 700 Kč/m2 . ale rada si prodej nakonec rozmyslela a zastupitelstvu doporučila návrh neschválit. Koalice má většinu i v zastupitelstvu a tak hlasování dopadlo podle očekávání: prodej byl zamítnut.

Přestože nás – zastupitele a občany – pan starosta na zastupitelstvech opakovaně ujišťuje, že vše je realizováno transparentně a ve prospěch našeho města, záměr prodeje tohoto pozemku tomu bohužel nenasvědčuje. Důvodů je hned několik

Pochybnost první – tajnosti

Přestože se jedná o pozemek v tržní hodnotě cca 3 mil. Kč, o záměru prodeje jednala pouze Rada města a to ještě v bodě „různé“ – tedy mimo hlavní program rady. Nezasvěcený občan v tomto asi žádný problém hledat nebude, ale zádrhel v tom je. V bodě „různé“ k vydaným usnesením nemusí být důvodová zpráva. Ani zde nebyla, takže se prostě nedozvíte, proč tento pozemek chce Rada prodat. Nedozvíte se ani např. kdo z radních tento bod přednesl. Na tyto otázky neodpověděl ani starosta při jednání zastupitelstva. Prodejů nemovitostí ze strany Města v této hodnotě je přitom za celé nyní končící čtyřleté funkční období tak málo, že by se to dalo charakterizovat úslovím „Na prstech jedné ruky spočítáte“.

Pochybnost druhá – kompetence

Jak už bylo zmíněno, nejedná se o zanedbatelnou částku. Proč o záměru prodat tento pozemek nejednalo nejdříve zastupitelstvo? Neprodáváme přeci „trafiku za pár korun“. Naprosto transparentní postup spočívá v tom, že záměr nejdříve projedná zastupitelstvo. Pokud je vůle zastupitelů pozemek prodat, budou zároveň projednány podmínky prodeje a záměr bude pak zveřejněn.

Pochybnost třetí – cena k jednání

Když se podíváte na způsoby prodeje jiných nemovitostí– např bytů, je vždy v záměru uvedena minimální cena k jednání. Zde tato informace chyběla. Bývá to slušností hlavně vzhledem k potencionálním kupujícím. Pokud je uvedena alespoň minimální cena, může se kupující rozhodnout, zda o nemovitost projeví zájem nebo nikoli.

Pochybnost čtvrtá – tržní cena

Důvodem odmítnutí prodat tuto nemovitost je dle Rady nízká nabízená cena zájemců. Rada si představuje cenu v úrovni 1000 Kč/m2 (tedy cca 3,1 mil Kč). V roce 2008 město dostalo nabídku na 3 mil Kč. Současná koalice (ODS,ČSSD,KSČM a SNOM) tehdy tuto nabídku neakceptovala z důvodu, že se ho Město chystá zasíťovat a pak prodat výhodněji. K tomuto je nutné konstatovat, že oblast „Rudská“ bude velmi finančně náročná na vybudování vyhovující infrastuktury a přestože se již chystá na některých pozemcích rozparcelování, financování některých záležitostí není dosud známa. Cena nezasíťovaného pozemku v hodnotě 3 mil Kč byla v roce 2008 tedy dosti výhodná – bohužel nerealizovaná.

Pochybnost pátá- uveřejnění

Proč nebyl záměr prodeje tak finančně zajímavého pozemku uveřejněn na internetu? Nemovitosti se v současné době prodávají převážně přes toto médium. Pokud chceme tržní cenu, musíme nemovitost na trhu nabídnout. Vyvěšení na úřední desce a na internetových stránkách města v záložce Městský úřad, podzáložce Úřední deska je nedostatečné.

Pochybnost šestá – spekulace

Pouze spekulace. Neověřeno. Ale člověk se nad ní musí prostě zamyslet. Nejvyšší z nabídek byla od zájemců, kteří v roce 2008 nabízeli za pozemek 3 mil Kč (jak je uvedeno výše). Kdyby si tito zájemci „nevšimli“ nyní úřední desky, kdo nabízel druhou nejvyšší cenu? Kdo je koho příbuzný? Nebyl by pak pozemek prodán? V záměru nejnižší cena k jednání uvedena nebyla… záměr projednávala jen rada…. nezveřejnění na internetu… atd.