Komunální volby 2010 – kandidátní listina

30. srpna 2010

Kandidátka našeho sružení do komunálních voleb 15. – 16. 10. 2010 je následující:

 • 1. Ing. Jan Bureš, 33, programátor – analytik, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 2. Marcel Brettschneider, 41, vedoucí výroby, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 3. RNDr. Libuše Vosátková, 54, středoškolský pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosi
 • 4. Ing. Jan Bechyně, 43, bankovní manažer, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 5. Mgr. Iva Dvořáková, 44, středoškolský pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 6. Jan Kalina, strojní zámečník, 46, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 7. Ing. Vladimír Hubáček, 48, ekonom, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 8. doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr, 47, vysokoškolský pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 9. Dr. Ing. Jan Kleindienst, 40, vedoucí výzkumného centra, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 10. Radim Rybáček, 26, student, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 11. Mgr. Eliška Kodyšová, 34, psycholožka, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 12. Tomáš Palek, podnikatel, 59, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 13. Stanislava Liebezeitová, 38, poštovní doručovatelka, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 14. Jan Ducár, 51, strojní zámečník, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 15. Mgr. Lenka Auerswaldová, 39, pedagog, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 16. Ing. Luboš Dvořák, 44, síťový specialista, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 17. MUDr. Lenka Doležalová, 49, lékařka, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 18. RNDr. Peter Kodyš, CSc., 48, fyzik, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 19. Petr Vacek, 36, skladník, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 20. Roman Zelenka, 35, podnikatel, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti
 • 21. Mgr. Jiřina Kinkalová, 46, ředitelka školy, Nové Strašecí, bez politické příslušnosti

Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů:
Ing. Vladimír Sochor

Náhradník zmocněnce:
Lenka Bechyňová

Prapodivný záměr prodeje pozemku

1. července 2010

Jedním z bodů jednání zastupitelstva města 30.6. byl prodej stavebního pozemku o rozloze 3150m2 v lokalitě Rudská. Rada města nabídla prostřednictvím úřední desky tento pozemek k prodeji. Přihlásilo se několik zájemců, nejvyšší nabídka byla 700 Kč/m2 . ale rada si prodej nakonec rozmyslela a zastupitelstvu doporučila návrh neschválit. Koalice má většinu i v zastupitelstvu a tak hlasování dopadlo podle očekávání: prodej byl zamítnut.

Přestože nás – zastupitele a občany – pan starosta na zastupitelstvech opakovaně ujišťuje, že vše je realizováno transparentně a ve prospěch našeho města, záměr prodeje tohoto pozemku tomu bohužel nenasvědčuje. Důvodů je hned několik

Pochybnost první – tajnosti

Přestože se jedná o pozemek v tržní hodnotě cca 3 mil. Kč, o záměru prodeje jednala pouze Rada města a to ještě v bodě „různé“ – tedy mimo hlavní program rady. Nezasvěcený občan v tomto asi žádný problém hledat nebude, ale zádrhel v tom je. V bodě „různé“ k vydaným usnesením nemusí být důvodová zpráva. Ani zde nebyla, takže se prostě nedozvíte, proč tento pozemek chce Rada prodat. Nedozvíte se ani např. kdo z radních tento bod přednesl. Na tyto otázky neodpověděl ani starosta při jednání zastupitelstva. Prodejů nemovitostí ze strany Města v této hodnotě je přitom za celé nyní končící čtyřleté funkční období tak málo, že by se to dalo charakterizovat úslovím „Na prstech jedné ruky spočítáte“.

Pochybnost druhá – kompetence

Jak už bylo zmíněno, nejedná se o zanedbatelnou částku. Proč o záměru prodat tento pozemek nejednalo nejdříve zastupitelstvo? Neprodáváme přeci „trafiku za pár korun“. Naprosto transparentní postup spočívá v tom, že záměr nejdříve projedná zastupitelstvo. Pokud je vůle zastupitelů pozemek prodat, budou zároveň projednány podmínky prodeje a záměr bude pak zveřejněn.

Pochybnost třetí – cena k jednání

Když se podíváte na způsoby prodeje jiných nemovitostí– např bytů, je vždy v záměru uvedena minimální cena k jednání. Zde tato informace chyběla. Bývá to slušností hlavně vzhledem k potencionálním kupujícím. Pokud je uvedena alespoň minimální cena, může se kupující rozhodnout, zda o nemovitost projeví zájem nebo nikoli.

Pochybnost čtvrtá – tržní cena

Důvodem odmítnutí prodat tuto nemovitost je dle Rady nízká nabízená cena zájemců. Rada si představuje cenu v úrovni 1000 Kč/m2 (tedy cca 3,1 mil Kč). V roce 2008 město dostalo nabídku na 3 mil Kč. Současná koalice (ODS,ČSSD,KSČM a SNOM) tehdy tuto nabídku neakceptovala z důvodu, že se ho Město chystá zasíťovat a pak prodat výhodněji. K tomuto je nutné konstatovat, že oblast „Rudská“ bude velmi finančně náročná na vybudování vyhovující infrastuktury a přestože se již chystá na některých pozemcích rozparcelování, financování některých záležitostí není dosud známa. Cena nezasíťovaného pozemku v hodnotě 3 mil Kč byla v roce 2008 tedy dosti výhodná – bohužel nerealizovaná.

Pochybnost pátá- uveřejnění

Proč nebyl záměr prodeje tak finančně zajímavého pozemku uveřejněn na internetu? Nemovitosti se v současné době prodávají převážně přes toto médium. Pokud chceme tržní cenu, musíme nemovitost na trhu nabídnout. Vyvěšení na úřední desce a na internetových stránkách města v záložce Městský úřad, podzáložce Úřední deska je nedostatečné.

Pochybnost šestá – spekulace

Pouze spekulace. Neověřeno. Ale člověk se nad ní musí prostě zamyslet. Nejvyšší z nabídek byla od zájemců, kteří v roce 2008 nabízeli za pozemek 3 mil Kč (jak je uvedeno výše). Kdyby si tito zájemci „nevšimli“ nyní úřední desky, kdo nabízel druhou nejvyšší cenu? Kdo je koho příbuzný? Nebyl by pak pozemek prodán? V záměru nejnižší cena k jednání uvedena nebyla… záměr projednávala jen rada…. nezveřejnění na internetu… atd.

Cyklostezka „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“

14. července 2010

Neuvěřitelně drahou cyklostezku nechal postavit pražský magistrát. Kilometr stál skoro tolik, co výstavba stejně dlouhého úseku silnice I. třídy – 50 milionů korun…

…probíhala zpráva médii na začátku letošního roku

Asi by nikoho ani nenapadlo, že se něco podobného chystá v Novém Strašecí. A přeci.

Na veřejném zasedání zastupitelstva konaného dne 30.6.2010 město předložilo zastupitelům na vědomí informaci o tom, že podalo dne 15.6.2010 žádost o poskytnutí dotace na cyklostezku „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“ a to v hodnotě 10mil Kč (10.060.380,-Kč) zahrnující 2mil finanční spoluúčast města. Cyklostezka by měla vést od „Křížku“ směrem na Stochov po stávající asfaltce kolem skládky „Na Okrouhlici“, dále po stávající polní cestě na hranici katastru, který končí na rozcestí cest na Stochov a ke Stochovské kapličce.

Situace je dnes následující:

Část nynější cesty má již dostatečně kvalitní asfaltový povrch – (cca 600 m). Od konce tohoto úseku k hranici katastru Stochova to je pak 850 m. Z rozhovoru s vedoucím odboru investic p.Friebertem vyplynulo, že uvažují stávající asfaltový povrch o délce 600 metrů potáhnout novým asfaltovým povrchem a navazující úsek 850 metrů vybudovat nově.

Pro srovnání cena cyklostezky na Rudu v úseku cca 650 m činila v roce 2006 850 tisíc Kč.

Když jsme se dotazovali na detaily, bylo nám sděleno, že hlavním důvodem takto vysoké ceny je to, že by byla vedena v úseku, který je zároveń využíván zemědělskými stroji a proto by musel splňovat zcela jiné parametry.

Zajímavý je i způsob oznámení. Zastupitelům byla tato informace předložena až při samotném zastupitelstvu, takže se nemohli na tento bod vůbec připravit. Byl také porušen jednací řád, neboť nebyla předložena povinná důvodová zpráva, která musí obsahovat ekonomický dopad, tedy zjednodušene řečeno, odkud chce město peníze vzít. Paragrafoví nimralové budou oponovat, že v bodě Různé důvodová zpráva být nemusí, ale plánovaný výdaj ve výši cca 2mil Kč (zbytek by měl být snad pokryt dotací) je dost „významný“ výdaj v rozpočtu a ekonomický dopad by si určitě zasloužil.

Nestálo by za to např. pokusit se vybudovat cyklostezku vedle této zemědělské komunikace a na několika místech vybudovat přejezdy do polí? Pokusit se nejdříve zeptat majitelů těchto nemovitostí na případný odprodej části pozemku potřebného pro vybudování cyklostezky?

nebo

najít jinou vhodnější trasu, např. v územním plánu podél Novostrašeckého potoka? …lokalitou plánovaného biokoridoru „Hliništěmi“?

Otázek by se našlo více, ale proč je pokládat, když je stejně nikdo nechce slyšet.

Dalším rozporem je cena díla. Na zastupitelstvu z úst pana starosty zaznělo, že cena může být nakonec mnohem nižší, než plánovaná. Příkladem je prý např. cena zateplení na Základní škole. Na druhou stranu z úst p. Frieberta zaznělo, že se jedná o normovanou cenu uvedenou projektantem a že bude rád, když mu seženeme jiného, který to spočítá „lépe“.

Co nám tedy vadí?

 • plýtvání penězi z dotačních titulů = peněz daňových poplatníků
 • absolutní ignorování jakékoli diskuze
 • rozpočtem neplánovaný vysoký výdaj ve výši 2 mil. (které mohou být účelněji vynaloženy např. na opravu silnic a chodníků uvnitř města)
 • porušování jednacího řádu, neboť v rozporu s jednacím řádem není zdůvodněno odkud bychom peníze na dofinancování dotace vzali
 • ignorování schváleného strategického plánu, který definuje důležitější potřebné věci.
 • cyklodálnice o délce 1,45 km bude nyní končit uprostřed polí na hranici katastru se Stochove. Dle vyjádření města Stochov do budoucna o cyklostezce určitě uvažují, nyní ale prioritně řeší důležitější investice jako je zateplování bytovek.